BİZE ULAŞIN upoyresmi@upoy.org

Hakkımızda

- +

Biz Kimiz?

Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Yapılanması(UPÖY), 12 Eylül 2015 tarihinde Türk PDR Derneği Genel Merkezi’nde yapılan toplantı akabinde kurulmuştur. Kuruluşunda, aralarında 4 yılı bulan deneyime sahip ‘meslek savunuculuğu’, ‘alan lehine kamuoyu oluşturma’, ‘alan öğrencileri arasında birlikteliği ve aidiyeti geliştirme’ gibi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanına yönelik çalışmalar yapmış öğrencilerin yer aldığı UPÖY, bu aşamada öncelikler olarak şu başlıkları kendine amaç edinmiştir:

-Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’de öğrenim görmekte olan PDR öğrencilerinin bütünlük ve beraberliğine katkı bulunarak, sosyal ve akademik platformda ortak etkinliklerde bulunmalarını sağlama,

-Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’de öğrenim görmekte olan PDR öğrencilerinin bütünlük ve beraberliğine katkı bulunarak, güçlü bir ağ oluşumunu sağlama,

-Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’de öğrenim görmekte olan PDR öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunma,

– Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin öğrenci ve gençlik çalışmalarında kanal vazifesi görme,

– Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’de öğrenim görmekte olan PDR öğrencilerine tanıtımına katkıda bulunma,

– Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin, üniversitelerin lisans programlarında oryantasyon, fahri üyelik ve mezun durumunda olan öğrencilerin dernek üyeliğine kazandırılması hususlarında aktif rol alma,
– Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının kamuoyunun her kesiminde tanınması amacı ile oryantasyon faaliyetlerinin yapılması, alanımıza karşı yanlış tutum ve düşüncelerin değiştirilmesi yönünde faaliyette bulunma,

– Toplumsal özveri gerektiren konularda ‘insan merkezli’ bir hareket prensibi ile olaylar ile ilgili çalışmalar yapma,
-Yapılan toplantılara ilaven Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri kongrelerinde yapılanmanın o sene yapılan faaliyetler ve gelişmelere ilişkin ‘forum’ tabanlı bir etkinlik düzenleyerek bu form sonunda bir bildirge hazırlanarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğine sunma,
– Gerektiğinde bu yapılanmanın meslek çıkarlarını gözeterek çalışma kanallarını genişletme.

UPÖY, üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluk ve Kulüplerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölüm temsilcilerini istedikleri takdirde yapılanmanın doğal üyesi sayacaktır. Bunun yanı sıra iletişim kanalları her zaman soru, görüş ve önerilere açık olacak, ayrıca kapalı grupları vasıtasıyla ‘beyin fırtınası’ alt yapısını oluşturmaya çalışacaktır. Alan içerisindeki ‘genç’ dinamizmin sesi olmak için çıkılan bu yolda, alana gönül vermiş Aday Psikolojik Danışmanları kucaklayarak alanımızın geleceği üzerinde aktif bir rol oynamayı, bu hususta çalışmalarını şekillendirmeyi tercih etmektedir. UPÖY, Türk PDR Derneği’ nin gençlik çalışmaları kanalıdır. UPÖY ile Türk PDR Derneği arasında organik bir bağ bulunmaktadır.

Alanımızın her kademesinde bulunan alan mensuplarına ve kamuoyuna saygılarımız ile arz ederiz.

Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Yapılanması (UPÖY)