BİZE ULAŞIN upoyresmi@upoy.org

Araştırma Yazıları

Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Yapılanması

Kariyer Yazısı: Anaokulu/Kreşlerde Psikolojik Danışman ve Müdür Olmak

- +
Kariyer Yazısı: Anaokulu/Kreşlerde Psikolojik Danışman ve Müdür Olmak

Ailelerin ve çocukların kendilerini güvenli alanlarından çıkıp dış dünyayı ilk deneyimledikledikleri yerlerin başında anaokulları veya kreşler gelir. Bu nedenle anaokulunda psikolojik danışman olmak hem ağır bir sorumluluktur hem de bir insanın yetişmesine keyifli bir dokunuştur. Bazı psikolojik danışmanlar anaokulu ve kreşlerde müdür olarak çalışmaktadır. İlk olarak bu kurumlarda psikolojik danışman olma süreçlerinden bahsedelim.

Okul Öncesi Psikolojik Danışmandan ve Rehberden Beklentiler

-Programın yürütülmesi sürecinde okul öncesi eğitim öğretmenlerine müşavirlik etmesi, gerekli kaynak, materyal ve ölçme araçlarını sağlaması,

-Program içerisinde okul rehber öğretmenlerinin işlemesi gerektiği belirtilen kazanımlara yönelik etkinlikleri gerçekleştirmesi,

-Gerektiğinde okul öncesi eğitim öğretmenleri ile program değerlendirmesini yaparak eksiklikleri belirlemesi ve gerekli görülen önlemleri okul öncesi eğitim öğretmeni ve okul müdürünün iş birliği ile alması,

-Velileri program konusunda bilgilendirmesi ve programla eş güdümlü olarak veli eğitimine yönelik programlar hazırlaması,

-Programda okulun koşul ve ihtiyaçlarına göre gerekli düzenlemeleri yapması,

-Okul PDR programını hazırlaması ve program geliştirmeye ilişkin diğer işleri, diğer paydaşların da katkıları ile yerine getirmesi beklenir (Sınıf Rehberlik Okuldaki Programı,2006).

Anaokul ve Kreşte Devlete Bağlı Kurumlarda Psikolojik Danışman ve Rehber Nasıl Çalışabilir?

Kpss sınavından yeterli puanı alıp mülakat sürecini başarı ile tamamlayan adaylar devlete bağlı kurumlarda psikoljik danışmanlık ve rehber öğretmenlik görevinde çalışabilirler. Zaman zaman anaokulu veya kreşte çalışan  psikolojik danışmanlara pedagog unvanına sahip olduğu söyleniyor ve bu konuda ki ünvan karmaşasını şöyle açıklayalım: Günümüzde pedagog yani eğitim bilimci kavramı çocuk psikoloğu, çocuk eğitimcisi ve çocuk gelişimcisi olarak adlandırılabiliyor fakat eğitim bilimci olmak ve çocuk psikoloğu olmak aynı şeyler değildir. (Bu bağlamda ayrıntılı bilgiyi ‘Eğitim Bilimci Olmak’ yazımızda paylaşacağız.)

Anaokulu ve Kreşte Çalışan Psikolojik Danışman ve Rehber Kendini Nasıl Geliştirebilir?

Anaokulu veya kreşte çalışan psikolojik danışmanın kendini geliştirmesi oldukça önemlidir. Psikolojik danışmanın çocuk psikolojisi alanındaki testlerin eğitimini alması önemlidir. Bunlardan bazıları şöyledir: AGTE gelişim testi, Bender Gestalt görsel motor algılama testi , Cattel zeka testi, Ankara gelişim envanteri, Denver 2 gelişim tarama testi, FROSTIG görsel algılama testi, METROPOLİTAN çocuk olgunluğu testi, PEABODY resim kelime testi, Porteus Labirentleri testi, peri masalları testi, Gessel gelişim figürleri, aile çizim testi, Rorschact testleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanı değerlendirme testi, Vineland uyum davranış ölçeği, tematik algı testi, Wechsler çocuklar için zeka ölçeği gibi envanterlerinin öğrenilip meslek hayatında uygulanması önemlidir. Objektif çocuk testleri eğitimi, çocuk odaklı bdt eğitimi gibi ölçme değerlendirme test süreçlerinden haberdar olması gerekir. Aynı zamanda psikodramayı, dans/hareket terapisini, resim terapisini, bilişsel odaklı terapi gibi yaklaşımlardan haberdar olması da mesleki verimliliği açısından oldukça önemlidir.

Kreş ve anaokullarında   çalışan psikolojik danışmanlara müdür olma hakkı da verilmektedir ve bu süreci şöyle açıklayalım;

Anaokulu ve Kreşte Çalışan Psikolojik Danışman ve Rehberin Okul Müdürü Olabilmesi İçin Aşağıdaki Şartları Sağlamalıdır:

-Başvuru sırasında MEB’de kadrolu öğretmen olmalısınız,

-Soruşturma ile yöneticilik üzerinizden alınmamış olmalıdır (Alınmışsa ve üzerinden 4 yıl geçmişse tekrardan başvuru yapabilirsiniz).

* Bu iki şart kesinlikle olmalıdır ve bir de özel şartlar var. Bu şartlardan sadece birini taşıyorsanız müdürlüğe başvurabilirsiniz.

Daha önce Asil Müdür olarak görev yapmışsanız ya da,en az 2 yıl müdür başyardımcısı olarak çalışmışsanız ya da kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ve müdür başyardımcılığı yapmışsanız bu görevlerinizi sürelerinin toplamı en az üç yıl ise ya da bu görevlerden herhangi birini 3 yıl yaptıysanız (örneğin 3 yıl müdür yardımcılığınız varsa) ya da – MEB’de şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmışsanız ya da Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmışsanız,müdür olabilirsiniz.Genel şartların tamamının yanında bu özel şartlardan bir tanesine sahip olmak yeterli yani hiç idarecilik yapmayıp 8 yıl öğretmenlik yapanlar da müdür olabilirler.

Okul öncesi dönem insanın fiziksel, zihinsel, duygusal gelişiminde son derece etkilidir. Konumuz anaokulu veya kreşte psikolojik danışman /müdür olmak olunca belli başlı psikoloji kuramlardan kuramcılardan  bahsetmek doğru olucaktır. Psikoseksüel ve psikososyal gelişim, bağlanma kuramı, bilgi işleme kuramı, Piaget ‘in, Vygotsky ‘nin ve Bruner’in bilgi işleme kuramı ve kişilik kuramlarını sayabiliriz. Freud, Piaget, Adler, Jung, Erikson, Bandura, Vygotsky, Bruner çocuk psikolojisi önemli isimlerdir. Freud bu dönemi fallik dönemi olarak adlandırmıştır. Bu dönemde iğdişlik korkusunun ve oedipus kompleksin gerçekleştiğini savunur. Jung bu döneme bakışı Freud un kuramına benzer fakat libido kavramına bakışı yönüyle ayrılır. Adler ona karşı çıkarak kişilk kuramını ortaya çıkarır. Piaget ise bu dönemi sembolik ve sezgisel dönem olarak ikiye ayırır. Bruner bu dönemi imgesel bir dönem olarak adlandırır. Vygotsky bilişsel dil gelişimin çevreyle bağlantısını açıklayan, dönemlere ayrılmayan  bir kuram geliştirmiştir. Erikson’un ise psikososyol kuramı bu dönemi girişimciliğe karşı suçluluk olarak değerlendirmiştir. Bandura bu dönemi sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde değerlendirir. Bunları bilen ve uygulamak isteyen, bu konuda aillerle iş birliği içerisinde olan ve aynı zamanda bulunduğu koşullara göre kendi revize edebilen bir psikolojik danışman,  görevini anaokulu ve kreşlerde hem psikolojik danışman hem de müdür olarak başarıyla yürütecektir.

KAYNAKÇA

https://okul.com.tr/okul-oncesi/makaleleri/kreste-psikolojik-destekler-nasil-olmalidir-33

https://okul.com.tr/okul-oncesi/makaleleri/pedagog-ve-cocuk-psikoloji-uzmani-kimdir-153

https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_11/05043157_rehberlik_okuloncesi_2.pdf

https://www.pegemakademi.com/kurslar/kpss-ogretmenlik

http://www.egitimpusulasi.net/?pnum=2117&pt=ADLER%C4%B0N%20K%C4%B0%C5%9E%C4%B0L%C4%B0K%20KURAMI%20VE%20B%C4%B0REYSEL%20PS%C4%B0KOLOJ%C4%B0

https://www.memurlar.net/haber/471276/kimler-okul-muduru-olabilir.html

 

Yazı İşleri ve Bilimsel Araştırmalar Birimi