BİZE ULAŞIN upoyresmi@upoy.org

Araştırma Yazıları

Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Yapılanması

Kariyer Yazısı: Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim

- +
Kariyer Yazısı: Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim gerektiren bireylerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulmuş kuruluşlardır. Bu kuruluşlar için, özel eğitim alan bireylerin gereksinimleri karşılayacak nitelikte personeller yetiştirilmektedir. Psikolojik danışmanlar da özel öğretim kurumlarında, öğrenci ve aileler için gerektiği noktada rehberlik, gerektiği noktada da psikolojik destek sağlayan demirbaş personellerdir.  Psikolojik danışmanlar, bireylerin topluma kazandırılmasında psikolojik destek noktasında önemli rol oynarlar. Engelli bireylere ve ailelerine yönelik, psikolojik durumlarını iyileştirmeye yardımcı faaliyetleri sürdürmek olarak tanımlayabiliriz kısaca yapılan işi. Psikolojik danışmanların, MEB’e alternatif olarak düşündükleri çalışma alanı olan rehabilitasyon merkezlerinde, neler yaptıklarını inceleyelim:

MEB’ten farklı olarak derslere girebilirsiniz. Tabii bu durum, kurumun işleyişine ve vizyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir ama formalitede haftalık 20 saat bireysel ve grupla derslere girebilirsiniz. Derslerin içeriği sosyal hayat ile ilişkilidir (düğme ilikleme, duyu organlarını tanıma..vb) Ders içerikleri bizim alanımızla çok da bağlantılı görünmese de, öğrenciyi tanıma noktasında bizlere büyük fayda sağlar girdiğimiz dersler.

Ailelerle yaptığımız görüşmelerde de danışmanlık becerilerimizi kullanmak önemlidir. Ailelerin şok, inkar, suçluluk, depresyon gibi aşamalardan sağlıklı şekilde geçip kabullenme aşamasına ulaşması için yapacağımız danışmalarda, aldığımız eğitimi ve danışman becerilerimizi etkili kullanabilmemiz gerekmektedir.

Ek olarak bu kurumlarda çalışırken yapmak durumunda olduğumuz dosya sorumluluklarımız da vardır. BEP hazırlama, aylık performans yazma, yapılan aile görüşme formlarını doldurma gibi evrak işleri, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak da özel eğitimdeki sorumluluklarımız arasında sayılabilir.

BİLSEM(Bilim ve Sanat Merkezi)’de bir diğer özel eğitim çalışma alanımızdır. Üstün yetenekli öğrencilerin destek eğitim gördükleri bu alanda da psikolojik danışmanlara önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğrenciyi tanıma ve yeteneğine göre program hazırlama konusunda aktif görev alan psikolojik danışman, aile ve diğer öğretmenlerle de iletişim halinde olmalıdır.

İş imkanı hususunda her rehabilitasyon ve özel eğitim kurumunun psikolojik danışman bulundurması zorunludur. Maaş ve diğer çalışma şartları kurum tarafından belirlenir ve kurumla anlaşma sağlanır. İş yükünün MEB’e göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz ancak psikolojik danışmanların onlarca alternatif çalışma alanlarından biri olan özel eğitim alanı, alana birebir ilgisi olan veya bu alanda uzmanlaşmak isteyen danışmanlarımız için doğru bir tercih olacaktır. Bizler, işimizi severek yaptığımız sürece, hemen her alanda başarılı olabileceğimiz inancındayım bu yüzden her alternatifi değerlendirmemiz, mezun olduğumuzda bizler için faydalı olacaktır. Ön yargılarımızı mesleki ilerlememiz adına bir kenara bırakmalıyız düşüncesindeyiz.

YAZI İŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ