BİZE ULAŞIN upoyresmi@upoy.org

Araştırma Yazıları

Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Yapılanması

Kitap Önerisi: Aile Danışmanlığı ve Terapisi

- +
Kitap Önerisi: Aile Danışmanlığı ve Terapisi

AŞK VE EVLİLİK TERAPİSİ: BEN SENDE OLUŞUR- JÜRG WİLLİ

Ailenin temel yapıtaşlarından olan karı koca ilişkilerine dikkat çeken bu kitapta gelişme duygusunun bencillikten çıkıp çiftleri kapsamasına ve daha birçok ferdi duyguların beraberliği barındırmasına değinmektedir. Beraberce gelişme halini vurgular. Bu hal benim “can”ım yerini usulca, ikimizin “can”ına bırakır ve bu “can”, 1+1=2’’den daha büyük bir değerdir şeklinde betimlenir. Evliliğin kâğıt üstünde yapılan bir anlaşmadan daha fazlası olduğuna ve yaşayan, ilerleyen bir sistemdir. Akıcı, ilginç ve açık bir anlatımının yanı sıra sorgulayıcı ve öğretici bir anlatıma da sahip kitaptır.

AİLE TERAPİSİ (KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER)- MİCHEAL P. NICHOLS

Aile terapisinin kültlerinden kabul edilen bu kitap sadece tarihsel boyutu, kuramları değil özellikle klinik uygulamaları da bünyesinde barındırarak aile terapisini bütün yönleriyle inceler. Kitapta yeni terapi modelleri güncel tanımlarıyla sentezlenerek sunulmuştur. Bu alandaki klinik teknikleri bünyesinde barındırır. Bunların haricinde 20. Yy aile terapistlerine, aile terapistlerine yönelik mesleki etiğe dikkat çekecek bölümlere, güncel araştırmalara, vaka incelemelerine ve kuramsal çalışmalara yer verilmiştir.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI CIFT VE AILE TERAPİSİ: FRANK DATTILO

Bu kitap, çiftler ve aileler ile yapılan güncel bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini içeren bir kılavuz niteliğindedir. Alana yönelik çalışan terapistler için, çiftler ve ailelerdeki değişimin mekaniği, bilişsel davranışçı terapide şema bileşeni, nörobiyolojik süreçlerin rolü, klinik değerlendirme yöntemleri, bilişsel davranışçı teknikler, bilişsel davranışçı terapinin zenginleştirilmesi gibi konularında terapist becerileri kazanabilecekleri bir uygulama kitabıdır. Kitap, aynı zamanda vaka örnekleri, çiftler ve aileler için envanterler ve anketler, disfonksiyonel düşünce kayıtları ile zenginleştirilmiştir. Bunun yanı sıra boşanma, kültürel duyarlılık, evlilik dışı ilişkiler, aile içi şiddet, krizdeki çiftler ve aileler, eşcinsel çiftler ve onların çocukları gibi özel konulara değinmektedir.

CINSEL TERAPI – IRVIN YALOM

Cinsel Bozuklukların Tedavisi, klinik uzmanları ve hastaları için büyük bir bilgelikle ve empatiyle yazılmış bir başucu eseridir. Hem yolun başındaki klinik uzmanlara, hem de tecrübeli terapistlere hitap etmeyi başaran bu kitap, işe yararlılığı kanıtlanmış tavsiyeler ve vaka örnekleriyle dolu. Her bir bölüm, cinsel sorunların tedavisinde elde ettiği tecrübeleri sunan, tecrübeli terapist yazarlar tarafından ele alınmıştır. Okuyucu, bu kitapta cinsel bozukluklara sahip hastaların tedavi süreci boyunca rastlanılan özel sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik terapötik yöntemlerle ilgili doyurucu bilgiler bulacaktır. “Nihayet! İster fiziksel, ister de psikolojik olsun cinsel bozukluklarla ilgili sorunların hemen hemen hepsine yer veren çarpıcı bir eser. Yazarların üslubu gerçekten etkileyici ve doyurucu, çok sayıda vaka örneği yer alıyor, empati ve anlamam derecesi sıra dışı. Psikologların, jinekologların, aile hekimlerinin ve tecrübeli-tecrübesiz tüm psikiyatrların bu kitaptan çok yararlanacağını düşünüyorum.” – Dr. Avodah K. Offit, Seks Terapisti

FREUD’DAN LACON’A PSIKOANALIZ

“Tam bir gizem bozucu, put kırıcı olan Freud’un gizemlileştirilmesi, putlaştırılması, tarikatlaştırılması ve tam tersini yapmaya çalışırken benim çalışmalarımın da bu yönde kullanıma açık olması endişesi beni huzursuz ediyor. Bu nedenle okurdan rica ediyorum; lütfen bu kitabı bilimsel bir kuramı anlamaya çalışır gibi, yani her kuramın hak ettiği şekilde eleştirelliğinizi koruyarak, zekânızı kullanarak okuyun. İnanmayın; ölçün, değerlendirin, anlayın ve en önemlisi çok daha köklü doğa bilimi alanlarından öğrendiklerinizle karşılaştırarak okuyun. Çünkü sorunumuz, bilim adamı Freud’a sadakat değil liyakattir.” Bir kaynak eser konumuna erişen Freud’dan Lacan’a Psikanaliz’in gözden geçirilmiş yeni baskısında da, dördüncü baskıda eklenen iki yeni makale bulunuyor: “Lacan’ın Avrupa Düşüncesindeki Yeri” ve “Freud’a Liyakat”. Kitabın birinci ve ikinci baskılarındaki ilk bölümler, bu baskıda art arda yer alıyor; aynı örnekler, aynı kaynaklar ama farklı bakış açılarıyla. Böylelikle, Tura’nın psikanalize bakışındaki değişimi okurun izleyebilmesi mümkün oluyor.

VAKA ÖRNEKLERİYLE BİRLİKTE AİLE DANIŞMA KURAMLARI VE TEKNİKLERİ- NOBEL YAYINLARI

Bu kitap; aile danışmanlığında önemli bir yere sahip olan aile kuramları ve vaka örneklerini kapsamaktadır. Kitap, okuyucuları için aile danışmanlığı kavramının kuramsal altyapısı ile ilgili bilgi vermektedir. Kitabın birinci bölümünde, “Murray Bowen’ın Aile Sistemleri Teorisi” ya da “Bowen Terapi” olarak adlandırılan insanların duygusal işlevlerine ve davranışlarına dayanan aile danışmanlığı anlatılmıştır. “İmago Eş”, birey tarafından çözümlenmemiş sorunlarını tedavi etmek amacıyla seçilmiş ve “Evlilik ise bir nevi tedavidir.” diyen, Hendrix ve eşi tarafından geliştirilmiş bir aile terapisi kuramı olarak “İmago Terapi” ikinci bölüm de işlenmiştir. Üçüncü bölümde ebeveynleri, “kendi kök ailelerinden öğrendiklerini bir araya getirerek, mevcut ailelerinin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde işleyen mimarları olarak” tanımlayan Satir’in kuramı ele alınmıştır. Milan grubu olarak da bilinen “Sistemik Aile terapisinin kuram ve teknikleri de dördüncü bölümde konu edilmiştir. Bu kitabın, Türkiye’de ailelerle çalışan ve ailelere psikolojik danışma hizmeti veren meslek elemanları için vaka örnekleriyle birlikte aile kuramlarının anlaşılmasına yönelik önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir.

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAM VE UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ- NİLÜFER ÖZABACI& ZÜLAL ERKAN

Aile Danışmanı olmak isteyen meslektaşlarımıza önerdiğimiz bu kitap ile aile sistemine genel bakış sağlanmaya çalışılmış. Kitap 13 bölümden oluşmaktadır. Aile ve Aile Danışmanlığında Temel Kavramlar, Bir Sistem Olarak Aile, Aile Yasam Döngüsü, Aile Danışmanlığına Giriş, Bowen Aile Danışmanlığı, Yapısal Aile Danışmanlığı, Yaşantısal/İnsancıl Aile Danışmanlığı, Sistematik Aile Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı Aile Danışmanlığı, Öyküsel (Narattive) Danışmanlık, Depresyon, Yeme Bozuklukları, Panik Atak Bozuklukları Gibi Özel Durumlarda Aile Danışmanlığı Uygulamaları, Etik İlke Ve Kurallar ve Basit Müdahale Planı adlı bölümlerden oluşmaktadır. Her bir kuram ayrıntılarıyla ve teknikleri ile ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.

AİLE VE EVLİLİK TERAPİSİ METAFORLAR – PROF. DR. HÜROL FIŞILOĞLU

Sadece aile danışmanlığı alanında çalışan kişileri değil, aile içi ilişkilerinde iyileşmeye gitmek isteyen ailelerin de düşünülerek hazırlandığı bu kitap, sayın FIŞILOĞLU hocamızın seanslarında kullandığı metaforların derlemesinden oluşmaktadır. Kitaptaki metaforlar, aile temalarının anlaşılmasında önemli bir role sahiptir. Ailenin teması ile metaforun temasının aynı olması gerekliliği unutulmamalıdır. Çünkü aile teması belirlendiğinde kullanılacak metaforlar da bu temaya uygun ve net olmalıdır.

AYRILMA – JOHN BOWLBY

Bağlanma ve Kaybetme üçlemesinin ikinci kitabıdır. Örselenmiş çocukların, annelerinden ya da kendilerine bakım veren kişiden ayrılan çocuklarda, yetişkinlerde daha fazla psikopatoloji gözlemlendiği vurgulanmıştır. “Ayrılma, ayrılık yaşantısı ve ona eşlik eden kaygı duygusunu, ebeveynlerin çocuğu terk etmekle tehdit etmesinin yarattığı korkuyu ve ebeveyn-çocuk ilişkisini tersine çeviren durumları ele alması bakımından alanındaki temel eserlerden biridir. Bowlby bu ciltte korkuya yol açan durumları tekrar inceler ve bunları hayvanların gözlemlenmesinden elde edilen bulgularla karşılaştırır. Korkunun, ani hareket, karanlık ve ayrılık gibi belli başlı durumlarda ortaya çıktığı sonucuna varır ve aslında zararsız sayılabilecek bu durumların tehlike riskinin arttığına işaret ettiğini söyler. Bowlby’nin eseri psikanalitik teoriye katkısı ve bu alanda bir eksik olarak nitelendirilebilecek biyolojik perspektifi kullanması bakımından literatürde önemli bir yer tutar.”

BAĞLANMA- JOHN BOWLBY

Bağlanma ve Kaybetme Üçlemesinin ilk cildidir. Bağlanma ilişkilerinin yanı sıra anne bebek bağlanmasını da ele alır. Kitapta çocuklar üzerine yapılan deneysel çalışmaların ve bunlardan gelen verileri onaylayan biyolojik buluşların nasıl bazı davranış kalıplarını ortaya çıkardığı gösterilmeye çalışılmıştır. Bağlanma içgüdüsel bir tepki olarak tanımlanmış olup bu davranışın gelişimi, işlevi ve işleyişiyle ilgili kuramsal yapı verilmeye çalışılmıştır. 2. baskıya iki ek bölüm eklenerek tüm bölümler gözden geçirilmiştir.

EĞİTİM SÜRECİNDE AİLE, OKUL VE TOPLUM- DOÇ. DR. SALİH ZEKİ GENÇ

Toplumdaki her birey nitelikli olarak yetiştirilmelidir ki toplumun kendisi de nitelikli olarak değişebilsin. Eğitimin nasıl organize edileceği konusunda istenen insan tipinin belirlenmesi ve bu doğrultuda planların, programların hazırlanması ve uygulamaya koyulması çok önemlidir. “Temel toplumsal kurumlar – aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset – geçmişte ve günümüzde toplumsal hayatı sürdüren fertlerin ihtiyaçlarını gidermek için var olmuşlardır. Her toplumda temel evrensel sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan bu kurumların işleyiş biçimleri kültürden kültüre çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik kültürün eğitimi, eğitimin de kültürü şekillendirmesinin tabii bir sonucudur. Toplumdaki her türlü değişme ve gelişmeler eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Eğitimin sosyal temelleri alanına dayalı olarak hazırlanmaya özen gösterilen bu eser, akademik ve popüler sahada çalışmalar yapacak araştırmacılara katkı sağlayacak bir özelliğe sahiptir. Eserin elden geldiğince öğretici olmasına ve konuların anlaşılır bir dille ifade edilmesine çalışılmıştır.”

Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma\ Diane Gehart

Diane Gehart’ın Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma kitabı bu alanda uzmanlaşmak ve çalışmak isteyen ruh sağlığı çalışanlarının el kitabı olmaya aday. Aile terapisi kuramlarının açıklanmasıyla zihnimizde şemalar oluşurken son bölümde sağladığı Vaka Formülasyonu, Klinik Değerlendirme, Tedaviyi Planlama ve Süreç Notlarıyla zihnimizdeki şemaların pratiğe dökülmesine katkı sağlıyor.

 Aile Terapileri Bütünleşme ve Araştırma\ William M. Pinsof

İnsanın kimliğini etkileyen en önemli unsurlardan olan aileye dayalı terapi, insanların hem yaşamdaki önemli güçlüklerle başa çıkabilmesine hem de yaşam biçimlerini derinden dönüştürmesine yardım eden güçlü bir değişim modeli sunmaktadır. Aile terapisi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Pinspf, üç günlük atölye çalışmasında aile psikolojisi alanındaki kurumsal bilgi birikiminin aktarmasının yanı sıra klinik deneyim ve araştırmalarda gelinen son noktayı okuyucularıyla paylaşmayı hedeflemektedir.

Aile Politikaları\ R.D. Laing

Laing’in iddiasının temeli, aile kavramının kendisinin, üyesi olduklarına inanan kişilerin karşılıklı danışıklıklarında yatıyor olduğudur. Aile tehdit edilmektedir, sonra kendi varoluşunu oluşturan bir ya da birden fazla düşüncesi tehdit edilmektedir. Ancak aile, her üyesine sırasıyla benlik kimliğini verdiği noktada, herhangi bir üyesinin eşzamanlı olarak karışabildiği birçok kişilerarası sürecini devam ettirebileceği, iç içe geçmiş zincirler dizisiyle baş başa bırakılmaktayız. Dr. Laingin düğümleri çok zekice çözümlemesi belki de bu özel yazıları, genel olarak son on yılın en önemli yazıları haline getirmektedir.

Bir Annenin Doğuşu\ Daniel N. Stern , Nadia Bruschweiler-Stern ,Alison Freeland Annelik

Kişinin tüm hayatını ve iç dünyasını değiştiren yeni tecrübeler kazandırır. Bu, tercihleri ve öncelikleri değiştiren bir süreçtir. Psikiyatrist Daniel N. Stern, pediyatrist, çocuk psikoloğu Nadia Bruschweiler-Stern ve gazeteci Alison Freeland ile yazdığı bu kitapta, anneliğin psikolojisini ortaya koyuyor. Buna ek olarak yazarlar, annenin işe dönüşü, babalık kavramı, evlat edinme ve erken doğum gibi konulara da değiniyor. Türkiye’ de ve hatta Dünya’ da ebeveyn olmak hala bir karmaşayken bu kitabı okumak bir başlangıç için isabet olabilir.

Empatik Beyin\ Christian Keysers

Diğer insanların, hatta diğer canlıların duygularını anlamak, onlarla duygudaşlık kurabilmek ve sosyal iletişimimizi sağlıklı biçimde yürütebilmek için sahip olduğumuz en önemli yetenek, “diğerkamlık” yahut “empati” olarak bildiğimiz yeteneğimizdir. Empatik Beyin, insan duygularının, algılarının, sezgilerinin, toplumsallaşma isteğinin, konuşma yeteneğinin ve paylaşma etkinliğinin altında ayna nöronlarının yattığını vurguluyor. Bu nörolojik keşif, psikolojiden toplumbilime, hukuktan etiğe kadar toplumsal yaşamdaki hemen her olgunun kökenini açıklıyor.

AİLE SIRLARI/ EVAN IMBER BLACK

Imber-Black uzun yıllar süren meslek hayatında yaptığı aile terapileri sonucunda yazdığı bu kitabında aile içindeki “sır” kavramı üzerinde durmuştur.” Ailelere sırlarını açmaları için yardımcı olmalı mıyım?” “Görüştüğüm kişilerden biri bana sırrını açmak ister ve bu sırrı ailesinden saklamamı isterse ne yapacağım?” Gibi sorular üzerinden ilerleyen kitap vaka örnekleriyle ilişkilerimiz üzerinde karmaşık etkiye sahip olan sırların ortaya çıkması ya da çıkmaması durumunda oluşabilecek durumlara, sırların oluşmasını etkileyen sebeplere ışık tutuyor. Toplum içinde sırların oluşumu, bireylerin açığa çıkan sırlara verdiği tepkileri inceleyebildiğimiz örneklerle kitap aklımızdaki sorulara cevap verecektir.

AİLE TERAPİSİNDE KULLANILAN TEKNİKLER EDİTÖR:ŞAHİN KESİCİ

“Aile Terapisinde Kullanılan Teknikler” kitabında Adler, Davranışçı, Bowen, Yapısal, Satir’in Yaşantısal, Deneyimsel, Stratejik, Çözüm-Odaklı, İmago, Sanat ve Ortak Aile Danışmanlığı gibi tekniklerin yanı sıra kendi kültürümüzden uyarlanan ortak kullanılan Muhammed Gökçe’nin ve Emine Özdemir’in kendileri tarafından gerçekleştirilen tekniklerle birlikte vaka örnekleri biz okuyuculara sunulmuştur. “Tekniklerin terapötik gelişme için yardımcı olabilirler, ama tekniklerin esas etkisi, terapistin aileyi anlamasına ve aile ile aralarındaki iş birliğine bağlıdır. “ Aile terapisinde kullanılan tekniklerin tek bir kaynakta toplanması açısından alanında ilk olan kitap ailelerle çalışan ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman gibi meslek elemanları için önemli bir kaynak olabileceği düşünülerek hazırlanmıştır.

AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ SİSTEMİK VE TEORİK UYGULAMA

 EDİTÖR:ŞAHİN KESİCİ

60 yıllık bir tarihi ortaya koyması amaçlanan kitapta kronolojik sıra temel alır. Dört aşamadan oluşan kitapta birinci aşama 1950’lerden 1970’lere kadar modernist sistemik ve aile terapisini yansıtır. İkinci aşama 1970’lerin ortalarından 1980’lerin ortalarına kadar bölümü içermektedir ayrıca sistemik ve aile terapisi teori ve pratiğinin yapısalcılıkla bağlantısı üzerinde durulmuştur. Üçüncü aşama 1980’li yıllardan 2000’lere uzanan dönemi kapsar ve yapısalcılıktan sosyal yapılandırmaya geçişi teorik çerçevede işlerken 3.baskıda eklenen dördüncü bölümüyle 21. yüzyıl ve aile terapisindeki farklı yaklaşımlardan bahseder.  Kaynak metinlere sıkça yer verilirken yazarlar yorumlarıyla kendi bakış açılarını yansıtırlar. Ayrıca her bölümde verilen geniş kaynak listeleriyle okuyuculara geniş bir çerçeve sunan kitap pratiği ve hikayeleri birleştiren yapısıyla aile terapisi için el kitabı olabilecek niteliktedir.

BİR BEBEĞİN GÜNLÜĞÜ DANİEL N. STERN

Kitap, Joey isimli kurgusal karakterin dünyayı anlamlandırmasını, duygularını, davranışlarını, düşüncelerini günlük tarzda hikâye şeklinde aktarır. Stern, bebek-anne ilişkisindeki  ortak paylaşımları, terapist-danışan ilişkisindeki tüneme zamanları (anlamın yeniden birlikte yaratıldığı anlık birimler) olarak belirttiği değişimin ve anlamın yeniden yaratıldığı dilimlere gönderme yapmıştır. Joey’in kendiliğinin gelişiminin her bir evresi anlaşılır bir dilde kuramlarla bütünleşerek yansıtılır.

 

KAYBETME-JOHN BOWLY

“Bağlanma ve Kaybetme” üçlemesinin son cildi olan Kaybetme çocukların bir anne figürünün geçici veya kalıcı kaybına verdikleri tepkileri ve bağlanmanın yapısını inceler. Bowlby, anne figüründen ayrılmak zorunda kalan çocuklara ve bu kayba eşlik eden kaygı, hüzün ve yas duygularına bakar. Ayrılık tecrübesini yaşayan bütün çocuklarda ortak bir biçimde ortaya çıkan üç aşamalı bir davranış dizisi tanımlar. Kitapta sunulan teoriler birçok bakımdan Freud’un ve takipçilerinin hazırlayıp geliştirdiği teorilerden ayrılır, öyle ki kişiliğin gelişimi ve psikopatolojiyi anlamak için yeni bir paradigma ortaya koyar.

AİLE TERAPİSİ: TEMELLERİ/MARK WORDEN

Söz konusu kitap aile terapisi ile ilgili temel kavramlar, terapide yaşanan çeşitli aşamalar ve süreçlerle ilgili uygulama örneklerinin yer aldığı dokuz ayrı başlıktan oluşmaktadır. Kitapta yer alan konular özellikle ailelerle çalışan onlara psikolojik yardım sağlayan meslek elemanlarının bilgi dağarcıklarını genişletmeleri ve uygulamaya ilişkin yeni becerileri kazanabilmeleri açısından önemli katkılar sağlayabilir. Kitap aile terapisinde uzmanlaşmak isteyenler için “uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik” kaynak bir kitaptır. Başvuru niteliğinde bir kitaptır.  Kitap basit anlamda “Aile terapisi nedir? Nasıl uygulanır? Sorularına cevap niteliğindedir.

AİLE DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMALI BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ/TAHİR ÖZAKKAŞ

Söz konusu kitap Tahir Özakkaş’ın etkinlik ve organizasyonlarda yaptığı sunum, konuşma ve tartışmaların metinlerini bulundurur. Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) tarafından düzenlenen Aile Danışmanlığı Sertifika Programı kapsamında yer alan bu eğitimlerde bütüncül yaklaşımla aile danışmanlığı uygulamaları ve aile terapisi bağlamında insanın psikolojik yapılanması, kişilik bozuklukları, savunma düzenekleri konuları ele alınmıştır.

AŞK VE BEYİN/BÜLENT MADİ

“Aşk yanılgı mıdır? Zekâ ile ilgisi var mıdır? Aşk’a erenler kimdir? Ve birçok soru sorarız aşk kavramını tanımlayabilmek için… Ve birçok kez kelimeler yetmez yaşadığımız o biricik duyguyu paylaşmaya. Belki şiir veya roman, belki bir şarkı belki bir resim, belki de bir koku birçok anıyı ortaya çıkarabilir. Aşkımızı bir yol bulup anlatmamıza rağmen hep bir şeylerin eksik kaldığını düşünürüz. Ve bizim anlatamadığımız duyguları ve durumları açıklayacağını düşündüğümüz bilimin kapısını çalarız.” Söz konusu bu kitap aşk konusunda yüzyıllardır söylenenleri ve bilimin yeni ulaştığı bazı bilgileri aktarmak için yazılmıştır. Kitap bizim kültürümüzü temel almış ve tüm insanların ortak özellikleri üzerine yazılmıştır. Okuyucularla birlikte düşünüp, “Aşk nedir? Beyinde neler oluyor?  Acaba aşk süresini uzatabilir miyiz? veya vaz mı geçelim bu işten?” gibi sorulara cevap vermek için yazılmış bir kitaptır.

EVLİLİK OKULU/ HALUK YAVUZER

Söz konusu kitap evlenmeye aday gençlerin ve evli bireylerin evlilik yaşamları ve ilişkileriyle ilgili farkındalık bilinç düzeyini artırmak amacıyla yazıldı. Kitabın içeriğinde bireylerin eş olmaya hazırlanmaları; eşler arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi; sorun çözme ve ana-babalığa hazırlık; eşlerin yaşantılarının paylaşıldığı, sorunlarının tanımladığı ve sorularının yanıtlandığı bir ortamın hazırlanmasıdır.

SESİM SENİNLE HER YERDE/SİDNEY ROSEN

Milton H.Erickson çağımızın en etkili hipnoterapisti olarak kabul edilmektedir. Terapisinin bir kısmını telkin hikayelerinin kullanımı oluşturmaktadır. Şok, sürpriz ve konfüzyon yollarıyla-bol miktarda soru, kelime oyunu ve şakayla- insanların içinde bulundukları durumu başka bir bakış açısıyla görmelerine yardım etmiştir. Yüzden fazla hikayeyi bir araya getirerek bu kitabı hazırlamıştır. Hikayeler kelimesi kelimesine aynen sunulmuş ve Dr.Rosen’in yorumları ilave edilmiş. Motive Edici Hikayeler, Yeniden Çerçeveye Alma ve Masum Gözler gibi başlıklar altında gruplandırılmıştır.

BİLİMSEL BİR PERİ MASALI/SEROL TEBER

Serol TEBER, bu kitabında, Freud’un kendi psiko-arkeolojisini yaparken geçtiği yollarda titiz bir dedektif iz sürüyor. Sonuçta ortaya çıkan, belki de ilk kez bu kadar büyük bir empatiyle yazılmış bir Freud biyografisi, hatta biyografiden de öte bir “Freud Güncesi”… Freud’un kez değinilen özellikleri, şimdiye kadar açılmamış sayfalarından bahsediyor. Bu bir Freud biyografisi ama bir farkı var bu fark önemli bir fark: Freud ilk kez hakkında “tabu” sayılan yönleri de ele alınarak yazılıyor. Babasının gerçek babası olmayabileceği olasılığından, azınlık olmasının getirdiği durumlara dek, görmezden gelinen özellikleriyle Freud ve aile yaşamından bahsedilmiştir.

İYİDEKİ KÖTÜ-Paul Watzlawick

İlk olarak Watzlawick den bahsedelim, Avusturya Amerikan asıllıdır. Aile terapisti şapkası altında filozof, dilbilimci ve psikanalist kimliği de taşır. Bu kimlikler Don. d. Jackson’ın onu Palo alto’ya Mental Research Insitute’e davet etmesinden sonra sistemik aile terapisine büyük katkılar sunacak bir ekibin üyesi olmasında büyük etki sağlamıştır. Don jackson ve Janet Beavin ile birlikte çalışmasının meyvesi olan Pragmatics of Human Communication kitabı, iletişim teorisinin başucu kitabı olarak kabul edilmektedir. olayları ilişkisel olarak büyük çerçevede bakan filozofik görüşü, onu çağının en karizmatik aile terapistlerinden biri yapmıştır. Mizahi anlatımını tarihten hikayelerinde hissedersiniz .Konuya yeni bir pencere açıp kitap hakkında bilgi vermek istiyorum Yazar bu kitabında kendisinden başka güveneceği dalı olmayan insanın en çok kendine karşı dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. İnsan neden kendisinden kaynaklanan sorunları aşıp geleceğe güvenle bakamaz? Neden bu kadar fazla bilgi ve bilimsel araştırma varken hata yapmaya devam eder? Sürekli iyiden ve kötüden bahseden insan nasıl olurda kötülüğün kaynağı olur? Watszlawick burada aynayı insanlara tutuyor .Okuma fırsatınız olunca göreceksiniz ki Watzlawick okumak zaman makinesinde felsefe dergisi sayfalarını hafızanıza işlemek gibidir.

Aile Yapısı ve İlişkileri-Anadolu Üniversitesi yayınları

Aile en basit tanımıyla; evlilik ve kan bağına dayanan, karı-koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir . Aile bir toplumun temel toplumsal kurumlarından biridir. Toplumu ayakta tutan temel öğelerdendir. İnsan türünü üretmek ve sürdürmek gereksiniminden doğmuştur. Bu kitap ders kitabı şeklinde de kullanılmıştır. Kitap hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyenler için kitabın bölümlerini 8 başlık altında toplayabiliriz. 1-Aile ilgili genel kavramlar 2-Aile ile iletişim 3-Ailede iletişim 4-Aile ve evlilik 5-Aile ilgili temel kurumlar 6-Teknolojinin aile değişimi üzerine etkisi 7-Medeni kanun ve aile 8-Cinsellik ve Üreme Sağlığı Bu bölümlerle öğrencilere ve öğrenme aşkı olan herkese ışık tutmaktadır.

BEBEĞİN KİŞİLERARASI DÜNYASI-  Daniel N. Stern

İlk olarak size yazarla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Cenevre Üniversitesi Psikoloji Fakültesinde profesör, Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi New York Hastanesi’nde Psikiyatri Bölümü misafir profesör ve Columbia Üniversitesi Psikanaliz Merkezi’nde dersler veren Stern, 30 yılı aşkın bir süre boyunca, araştırma ve pratik arasında, gelişimsel psikoloji ve psikodinamik psikoterapi arasında, çocuk gözlemi/deneyi ve erken tecrübenin klinik rekonstrüksiyonu arasında, kişilerarası ve içruhsal (intrapsychic) algılar arasındaki ilişkiler üzerine çalıştı. Kaleme aldığı önemli eserleri şunlardır: The First Relationship: infant and mother, (Harvard University Press, 1977); The Interpersonal World of the Infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology (Basic Books, 1985) [Bebeğin Kişilerarası Dünyası, Psikoterapi Enstitüsü, 2000] Bebeğin Kişilerarası Dünyası kitabında Stern, tüm kuramlarda başat ve sağlam bir yere sahip ancak karşınızda gerçek bir kişi durduğunda spekülatif ve belirsiz olan yaşamın en erken dönemlerindeki çelişkiye ışık tutmak ve bu çelişkiyi ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kitabin ilk bölümü” Sorular ve Arka plan”.  ilk bölümlerinde bebeğin öznel deneyimini keşfedecek ve bebeklik konusunda yeni yaklaşımlar ve bakış açıları edineceksiniz. Kitabin ikinci bölümü “ Dört kendilik hissi.” Kitabin son bölümü ise Bazı klinik yaklaşımlar”. bölümlerde yazarın, kendilik hislerine(çekirdek ,öznel, sözlü) ve çeşitli klinik yaklaşımlara odaklanmasıyla konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Kitapta sevdiğim bölümlerden birini alıntılamak gerekirse : ”…Bebek kendisinin kendilik deneyimini düzenleyen bir başkasıyla birliktedir .Bu manada, başkası bebek için kendiliği düzenleyen başkasıdır. Cee gibi oyunlarda, esas olarak söz konusu olan bebeğin uyarılmasının düzenlenmesidir. Kendiliğin uyarılma düzeyini düzenleyen bir başkasından bahsetmek mümkündür. Ancak uyarılma başkalarının düzenleyebileceği mümkün kendilik deneyimlerinden yalnızca biridir…”

Aile ve Çift terapisi MURAT DOKUR-PROFETA

Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır. Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. İkisinin de yaşam öyküsüne değinmek gerekir. İlk olarak Murat Dokur’dan bahsedelim 1983’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1985-1991 yılları arasında aynı fakültede psikiyatri ihtisası yapmıştır. 1988-1989 yıllarında Mental Research Institute (MRI), Palo Alto, Kaliforniya’da Kısa Psikoterapi (Stratejik-İnteraksiyonel-Problem Çözücü) ve Aile-Çift Terapisi eğitim programlarını tamamlamıştır. 1984-1994 yılları arasında Überlingen Moreno Enstitüsü’ne bağlı olarak Psikodrama (Sosyodrama,Sosyometri) Grup Terapisi eğitimi almıştır. Aile ve Evlilik Terapileri Derneği Kurucu Başkanıdır. Başkanlığı halen devam etmektedir. İkinci olarak Profeta’dan bahsedebiliriz. 2000 yılında, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan mezun olmuştur. 2002 yılında ise, aynı bölümde, “Çocuğun Davranış Problemleri ile Ebeveyn Çatışmasını Algılayışı Arasındaki İlişki” konulu tezini vererek yüksek lisansını tamamlamıştır. Bir yıl boyunca Prof. Dr. Haluk Yavuzer ile birlikte çalışmıştır. Lisans ve lisans sonrasında çocuk, ergen ve aileyle ilgili aldığı birçok eğitimin ve yaptığı çeşitli stajların yanı sıra; iki yıl boyunca Uzm. Psikolog Yavuz Erten’in “Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere” seminerine katılmış ve Dr. Murat Dokur’un verdiği, 500 saatlik “Aile ve Çift Terapileri Eğitimini tamamlamıştır. Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AETD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Karmaşıklaşan ve sorunları artan dünyada kendi olabilmek ve kendi kalabilmek günümüz insanının zorlu sınavlarından birisi. Yaşam yolculuğunda büyümek ve bütünleşmek niyetiyle yapılan evlilikler, aile veya ikili ilişkiler kendiliğinden olan ve yürüyen bir kurum değil. Dikkat ,özen ve doğru davranışı bilmeyi gerektiriyor. Sayın Dokur ve Sayın Profeta bu eser kapsamında iyi bir bilimsel temele dayalı olarak aile ve çift ilişkisi kavramını ve dinamiklerini bizlere açıklıyorlar.

SENİNLE BAŞLAMADI- MARK wolynn

-KALITSAL AİLE TRAVMALARININ KİM OLDUĞUMUZA ETKİLERİ VE SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMENİN YOLLARI-

“Onarım, yalıtım, yeniden bağlanma” konularına merak salmış olabilirsiniz. Kendinizi veya çocukluğunuzu arıyor olabilirsiniz . Nerede kaybolmuşsa oradan çekip çıkarmak için yollara düşerseniz onu bulup sarıp sarmalamak isterseniz bu kitap karşınıza çıkıyor. 2016 yılında çıkan bu kitapla belki internette gezinirken karşılaşmış olabilirsiniz çünkü oldukça popüler bir kitap. Yazarımız Mark Wolynn bir psikolog, aileden devralınan travmalarla ilgili çalışmalar yapmış, hatta enstitü kurmuş. Bu kitabıyla 2016 Nautilus Kitap Ödülü’nü kazanmış. “Seninle Başlamadı” kaynakçayla birlikte 276 sayfa ve 14 bölümden oluşuyor.   Kitabın alt başlığı, kitapla ilgili oldukça fikir veriyor zaten; “kalıtsal aile travmalarının kim olduğumuza etkileri ve sorunların üstesinden gelebilmenin yolları”. Öncelikle kitabın tamamen bilimsel gerçeklere dayandığını belirtmek istiyorum, yazar kitabın ilk bölümünde konunun bilimsel dayanaklarını ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Buna göre, annemiz daha anneannemizin karnında beş aylıkken onun yumurta hücreleri oluşuyor ve anneannemizin daha annemize hamileyken yaşadığı bir stres ve travma bizim dnalarımıza iletilme imkanı buluyor, aynı şey babamızın spermleri için de geçerli. Hiç bazı duygularınızın size ait olmadığını veya yaşadığınız durumla uyumsuz olduğunu hissettiniz mi? Mesela dört dörtlük bir hayatınız var ama bir türlü içinizdeki hüznü atamıyorsunuz? Veya hayatınız ve duygularınız evlendikten/ çocuk sahibi olduktan/ 20 yaşından sonra garip bir hal aldı veya anlamsız bir korku yaşamaya başladınız? Bunların sebebi siz değil ailenizden birinin yaşadığı bir travma olabilir. Kitap gerçekten çok ilginç, kendi hastalarından verdiği örnekler özellikle Örneğin bir kız 19 yaşına bastıktan kısa bir süre sonra üşümeyle birlikte inanılmaz bir uykusuzluk çekmeye başlıyor, yapılan çalışmayla genç kızın amcalarından birinin 19 yaşında donarak öldüğü ortaya çıkıyor, aile için çok üzücü bir olay olduğundan bundan hiç bahsedilmemiş, bu durum anlaşıldıktan ve durumla bir şekilde barışıldıktan sonra rahatsızlık kayboluyor. Yazar özellikle anne-baba ilişkileri üzerinde çok duruyor, doğumdan itibaren en yakınlarımız olduğu ve 0-3 yaş arasındaki kritik dönemde en fazla onların etkisine maruz kaldığımızdan anne ve babamız bizler için çok önemli. 0-3 yaş arasında olayları mantığımızla değil hissettiklerimize göre değerlendirdiğimizden ve bu dönemde yaşadıklarımızı hatırlayamadığımızdan bu yaş aralığı özellikle çok önemli. Anne-babamızla ilgili durumlar reddetme, özdeşleşme veya aradaki bağın kopması şeklinde olabiliyormuş, bunun dışında aileden başka bir bireyle de özdeşleşmiş olabilirsiniz veya hiç bir aile travmasını devralmamış da olabilirsiniz   Yazar kitaptaki egzersizlerle okura olumsuz duyguların temeli olan “çekirdek cümle’yi, oradan da bunu aile ağacıyla ilişkilendirerek sorularla “çekirdek travma’yı bulduruyor, son olarak da sizin bu durumla barışmanıza yardımcı olacak yöntemleri anlatıyor. Eğer ailenizde olup bitenleri bilmiyorsanız veya bu bilgilere ulaşabilecek konumda değilseniz yine de belirtilen yöntemlerden fayda görebilirsiniz

AİLE VE EŞ TERAPİLERİ, GÖKBEN HIZLI SAYAR & OĞUZ E. BERKSUN

“Evliliğin her derde deva olmasını, yaşayacakları aşkla samanlıkların seyran olacağını bekleyen insanlar, çoğu zaman kendilerini mutsuz edecek koşullarla ve medeniyetin gerçekleriyle evlendiklerinin farkına varmazlar. Toplumsal hayatın gelişimi içinde, evlilik ilişkileri ve aile yaşantılarında bugün gelinen nokta, hem kadınların hem de erkeklerin psikolojik ve biyolojik dengelerini zorlar niteliktedir. İlişkileri sadece iki insan arasında olanlar değil, tabiat, sosyal yaşam, kişisel anlayışlar, evrim bilim, ekonomi, medeniyet etkiler. Bu sebeple psikoterapi uygulamalarında her evlilik ve aileye özel anlayış geliştirmemizi kolaylaştıracak zengin bir kültürel birikime ihtiyacımız vardır.” (Tanıtım bülteninden alıntıdır.) Kitabın içeriğinde, aile ve evlilik terapisinin zaman içinde gelişimini, terapi modellerinin ana hatlarıyla anlatımını ve evlilik terapisinin içinde barındırdığı cinsel terapiyi uygulamalarını görmek mümkün. Kitapta geleneksel anlayışla değil, günümüzdeki değer yargıları ve zamanın insanlar ve toplum üzerinde yarattığı değişim dikkate alınarak çözümler/öneriler paylaşılmıştır.  Kitap, 22 ayrı konu başlığında parçalanarak işlenmiştir.

CİNSELLİĞİN ŞAFAĞI, Cacilda Jetha, Christopher Ryan

“Neden kadınlar ve erkekler olarak arzularımızda, fantezilerimizde, cinsel davranışlarımızda birbirimizden bu denli farklıyız? Son zamanlarda niye birbirimize daha sık ihanet ediyor, boşanıyor ya da evliliği seçeneklerimiz arasından tamamen çıkarıyoruz? Niçin bu kadar çok evlilikte tutku hızla buharlaşıp uçuyor? Arzu neden ölüyor?” sorularına yanıt bulabileceğimiz bir yapıt. Kitap, seks hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri, cinsellik konusundaki tabuları bir kenara bırakmamızı sağlayıp bilimsel açıklamalarla bizi keyifli bir okuma sürecine hazırlıyor. Antropoloji, arkeoloji, primatoloji, anatomi ve psikoseksüaliteden de yararlanarak tek eşliliğin insan doğasından ne kadar uzak olduğunu bizlere gösteriyor. “Cinsellik birincil olarak orgazmla ilgili değildir. O kadar çok insan bunları birbirine karıştırıyor ki. Bizim kitabımız büyük ölçüde seksle ilgili olmakla birlikte tespit etmeye çalıştığımız temel noktalardan biri de çoğumuzun seksi gereğinden fazla ciddiye aldığı. Sakinleşmeye ihtiyacımız var bizim. Müzik gibi seks de kutsal olabilir ama her zaman öyle olması gerekmez.”

MUTSUZLUK KLAVUZU, Paul Watzlawick

Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, gündelik yaşantımızda sorun edilmemesi gereken şeyleri aslında nasıl gözümüzden büyüttüğümüzü bizlere gösteren bir kitap. Diğerleriyle aramızda oluşturduğumuz “maraton”, yaşama gayemizin temelinde yer alıyor. Ama aslında “maraton’un sonunda kazansak da, kaybetsek de, elimizde hep koca bir sıfır kalıyor. Mutlu olmanın yollarını saçma olmayan yollarla bize gösteren bir kaynak.

SORUN ÇÖZME TERAPİSİ, MEHMET ESKİN

Başlığıyla içeriği bütün olan, sorun çözmeye odaklı, sorunlarımızla başa çıkmayı öğretecek bir kitap. Akıcı bir dile sahip ve kolay anlaşılır bir üslupla yazılmış. Sorunlarla başa çıkmamıza yardım edecek somut örneklere de yer veren kitap, hayatımızda uygulayabileceğimiz örnekler de sunuyor biz okuyuculara. Bilişsel yaklaşımın temel ilkelerinin esas alındığını ilerleyen sayfalardan fark etmeniz zor olmayacaktır çünkü her kesimin anlayabileceği bir dile sahiptir.

Aile Danışmanlığı, Serap Nazlı

Aile danışmanlığı ve ilgili yaklaşımlar konusunda ülkemizde yayınlanan ilk eserlerin başında gelen bu kitapta günümüzün gelişen ve değişen ailesi, üyeleri arasındaki uyumlu birliktelik hakkında ipuçları verir. Özellikle ailenin gelişimsel tarihinden, günümüze kadar neler değiştiğinden, aile üyelerinin; anne–baba, çalışan anne olma gibi hızla değişen rollerine uyumundan, aile içindeki iletişim ve etkileşimi bozan, kuşaklar arası çatışmaları artıran durumlardan söz edilmiştir. Bununla birlikte toplum hayatında yalnız kalan ailelere yardım ve destek sağlamak üzere çeşitli hizmetlerin geliştirilmesi; aile danışmanlığı hakkında çalışmalar yapan başta öğretmenlerin, öğrencilerin, konuya ilgisi olan herkesin başvurabileceği bir kaynaktır.

Aile İçi Uyumlu Etkileşim, Anadolu Üniversitesi Yayınları

Kişiliğimiz, toplumun en küçük yapı birimi olan “aile”de şekillenmeye başlar. Çocuklar içinde bulundukları ailede toplumsal rollerini öğrenmeye ve kişilik yapısını oturtmaya başlar. Burada durulması gereken en önemli konulardan birisi de aile bireyleri arasındaki iletişim ve etkileşimdir. Bu kitap, kişinin aile içi iletişim alanını tanımak, kavramsal görüşler geliştirmek ve aile içinde uyumlu etkileşim gerçekleştirilebilmesi için gerekli becerilerle donanmasını hedefler.

Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları, Samuel T. Gladding

Toplumların yaşadığı, yaşamakta olduğu sosyal değişim sürecinin oluşturduğu etkilerin karşısında aile terapisi alanı, ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Türkiye’de boşanma istatistiklerinden internet aracılığıyla başlayan romantik ilişkilere dek çok geniş bir yelpazede oldukça dinamik bir süreç yaşanmaktadır. Kitap, bu süreçte, aile terapisi ve sistemik bakış açılarının birey, çift ve ailelerin iyi oluşlarına katkı sağlayabilmek amacıyla Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yayını olarak meslektaşlarımızın ve bu alanda çalışan profesyonellerin hizmetine sunulmuştur.

Çift, Aile ve Evlilik Terapisi, Tarık Solmuş

Evlilik terapisi veya daha geniş bir ifadeyle çift terapileri günümüzün en çok başvurulan psikolojik destek yöntemlerinden biridir. Solmuş, bu kitabında bebeklikten itibaren geliştirmeye başladığımız bağlanmaları ve bu bağlanma süreçlerinin mezara kadar devam ettiğini, en temel ihtiyaçlarımızın ve yaşamımızın özü, mimarı olduğundan bahseder. Romantik ilişkiler ve aşk da bu bağlanma yolculuğunun yetişkinlik dönemindeki yansımasıdır; romantik bağlanmayı ifade eder.  Hayatımızda hepimizin birer insan olarak yaşamak isteyeceği, pek çok sorundan da olabildiğince uzak durmak istediği ilişkiler ve her birimizin yaşamında bu denli belirleyici bir rol oynayan bağlanma ve romantik ilişkiler üzerine eğiliyor.

Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin Çocukları, Dr.Lindsey C.Gibson

Aile, hayatta seçim hakkımızın olmadığı tek yerdir. Ebeveynlerimizin bize karşı tutumları, duygu ve düşünceleri ileri hayatımızda kendi kararlarımızı versek dahi bizi şekillendirmekte önemli bir rol oynamıştır. Eğer gelişim dönemine uygun duygusal olgunluk gösteremeyen ya da kendine daha fazla vakit ayıran bir ebeveynle büyüdüyseniz öfke, yalnızlık, ihanet ya da terk edilme gibi duyguları çok uzun süredir hissediyor olabilirsiniz. Çocukluğunuzu, ebeveynlerinizin duygusal ihtiyaçlarınızı doyurmadığı, onları yok saydığı  ve onların davranışlarındaki bu eksikliği doldurabilmek için yaşınızdan büyük sorumluluklar almanız gerektiği bir süreç olarak anımsayabilirsiniz. Bu kitapta duygusal olarak olgunlaşmamış ya da erişilebilir olmayan ebeveynlerin yıkıcı tabiatını açığa çıkarmaktadır. Bu tür ebeveynlerin ihmal edilme hissini nasıl yarattıklarını göreceksiniz ve çocukluğunuzun neden olduğu karışıklık ve acıdan kurtulmanın yollarını fark edeceksiniz. Daha iyi bir hayat kurma yolunda olumlu  ilişkiler kurabilmeniz için bu kitap güçlü bir kılavuz olacaktır.

KEYİFLİ OKUMALAR…

Yazı İşleri ve Bilimsel Araştırmalar Birimi