BİZE ULAŞIN upoyresmi@upoy.org

Bizden Haberler

Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Yapılanması

ÖZEL EĞİTİM KİTAP ÖNERİLERİ

- +
ÖZEL EĞİTİM KİTAP ÖNERİLERİ

PARMAK UÇLARI – SERAN DEMİRAL

“Artık parmak uçlarınla görmeyi öğrenmen lazım.”

Görmek için bir çift göz yeter mi? Gördüğünün farkına varabilmek, onu her şeyiyle hissedebilmek için gözler bazen yetmeyebilir insana. Öyle ki, hayata görmeyi bilmeyen gözlerle bakmaktansa, görmeyi bilen bir yüreğin penceresinden bakmak çok daha anlamlı gelebilir bazılarına… 

Işık, Mert ve Doğan… Farklı kültürlerden gelen, bambaşka karakterlere sahip,ruhları ayazda kalmış üç genç. Normal koşullarda yolları kolay kolay kesişmeyecek bu gençlerin hayatlarını birleştiren en önemli şey ise yaşadıkları ortak deneyimler ve kalplerini dolduran sevgi. Doğan, doğuştan görme engelli.Görmenin ne demek olduğunu bilmemesine rağmen, diğer duyuları sayesinde dünyayı birçok insandan çok daha iyi görme becerisine sahip bir delikanlı. Mert ise geçirdiği bir hastalık yüzünden gözlerini kaybedip daha önce hiç bilmediği bir yaşamla baş başa kalmış çekingen bir genç. Büyüme sancıları ile boğuşan Işık’sa kendisiyle o kadar meşgul ki dünyaya kör gözlerle bakmaktan kendini bir türlü alıkoyamıyor…

Gözleri hayatın renklerinden ve güzelliklerinden mahrum kalmış bu gençlerin içlerini aydınlatacak, onlara yaşama sevinci verip yaralarını umutla sarmalarına yardımcı olacak en önemli güçse dostluklarının yeşerttiği koşulsuz sevgi. Birbirlerinin hayatlarına dokunarak yitirdikleri özgüvenlerini geri kazanma inancını bulacak bu üç arkadaş için hayat küçük mucizelerle dolu. Yeter ki keşfetmesini bilsin insan… İlk kitabı daha 16 yaşındayken yayımlanan genç yazar Seran Demiral’ın sorun odaklı yeni romanı Parmak Uçları, okurlarını, pek düşünme gereği duymadıkları gerçeklerle yüzleşecekleri karanlık sularda yüzdürürken, engellilerin yaşantısı hakkında farkındalık kazandıracak ilginç deneyimler yaşatıyor.

YAĞMUR ÇOCUKLARI – BARIŞ KORKMAZ

Otistik bir çocuk dünyayı keşfetmek için çabalamaz, araştırma yapmaz, neredeyse hiçbir zaman incelemez.

Öğrenme onuk orkutur ve bu da otizmini kırmasına bir engeldir.

Otistik çocuk için dünya karmaşıktır, iletişimde anlaşılır ve alışılmış yolları kullanamaz.

Otistik bir çocuğu tedavi etmek, onu eğitmek ve ona bazı beceriler kazandırmak demektir.

Prof. Dr.Barış Korkmaz, İlk ve orta öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim Dalı’nda nöroloji ihtisası yaptı. 1986’dan itibaren çocuk nörolojisi ve çocukluğun gelişimsel bozukluklarıyla ilgilendi. 1989’da Edinburgh’da otizm, konuşma ve öğrenme bozuklukları üzerine eğitim gördü.1991’de Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı’nda uzman olarak göreve başladı. NewYork’ta Prof. Dr. Isabelle Rapin ile çalışarak otizm ve gelişimsel disfaziler üstüne bilgi ve deneyimini arttırdı. 1993’te  Nöroloji doçenti, 1995’te yan dal ihtisası olarak çocuk nörolojisi uzmanı oldu. Uluslararası Çocuk Nörolojisi Derneği ve Davranış Fenotipleri Derneği üyesi olan Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın, otizm, gelişimsel disfaziler ve çocukluk çağı epilepsileri üzerine 100’den fazla eseri vardır.

ELVEDA OTİZM – LEEAN WHİFFEN

 Terapinin maliyeti 30.000 dolardı.Hayatlarımızı ve tüm birikimimizi, oğlumuzu iyileştireceğinden emin bile olmadığımız bir şey için ipotek altına alacaktık. Ama zaman daralıyordu; ne kadar uzun süre beklersek, oğlumuzu kabuğundan çıkarmamız o kadar zor olacaktı.Biz bu masrafları nasıl karşılayacaktık? Biz bu masrafları nasıl karşılamazdık?

Bir ailenin otizmle sıra dışı mücadelesinin anlatıldığı bu kitapta, Leeann Whiffen çocuğunu kaybetmekten korkanların sesi oluyor, onu tekrar kazanmak için mücadele ediyor ve oğlu Clay’in semptomlarını hafifletecek tedavileri keşfediyor. Whiffen ailesinin bu yolda yürürken karşılaştığı zorlukları ve bir çocuğun başına gelebilecek en büyük zorluklardan biriyle nasıl savaştıklarını göreceksiniz.

“Dokunaklı bir azim ve sevgi öyküsü… iyileşme ve gelecek umudunun samimiışığıyla içinizi aydınlatıyor.”
-Jenny McCarthy, New York Times Çoksatan Yazarı-

ASPERGER SENDORUMU – BARIŞ KORKMAZ

Nöropsikiyatrik bir bozukluk olan Asperger Sendromu (AS), doğrudan toplumsal ilişkilerde ve iletişimde bozukluklarla karakterize olan hastalıkların başında gelir. İlk kez Viyanalı çocuk hekimi Hans Asperger tarafından 1944’te tanımlandı. Günümüzde bu tanıyı alan kişilerin sayısında büyük bir artış görülüyor.

Önde gelen bazı araştırmacılara göre, bu hastalık tıbbi bir bozukluktan çok,temelde bir insan özelliğidir. Hatta bu kişilerin pek çok üstün bilişsel ve karakter özelliği vardır. Örneğin A. Einstein ve L. Wittgenstein bu bozukluğu olan ünlü kişilerdir. Kendi kültürümüzde ise, halk edebiyatı dizelerinden tanıdığımız “garip” kavramı ile çakışır.

Modern toplumda AS çoğu kez tutunamayanları anlatır. Yalnızlık içindeki çağdaş birey, dikkatli baktığında kendinde de AS özelliklerini bulabilir. Giderek toplum içinde karşılaştığı insan ilişkilerine ait sorunlarda AS niteliklerinin en azından bir bölümü akrabaları, yakın arkadaşları, çevresindekilerde görecektir.

ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU – İBRAHİM DİKEN VE HATİCE BAKKALOĞLU

“Gelişimsel Yetersizlik” grubu içerisinde yaygınlığı en yüksek iki grup olan “Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu” gruplarını bu kitapta tanıtmaya çalışılmıştır. Kitap Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programında okuyan öğrenciler başta olmak üzere Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında güncel ve giriş düzeyinde temel bilgiler elde etmek isteyen tüm okuyucular için hazırlanmıştır.

İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ – HASAN GÜRGÜR, PINAR ŞAFAK

Duyusal yetersizlikler grubunda yaygın olan iki grup, işitme yetersizliği ve görme yetersizliğine sahip bireylerdir. Bu kitapta her iki yetersizlik grubuna ilişkin detaylı ve güncel bilgiler verilmeye özen gösterilmiştir. Bu bağlamda kitabın hedef kitlesi konu ile ilgilenen herkestir.

OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EĞİTİM PROGRAMI

1.VE 2. KİTAP | SEMA BATU & A. BÜŞRA SUBAŞI

Otizm,Dünyada ve ülkemizde gittikçe artmaktadır. Haliyle otizmin tedavisi için uğraşlar ve araştırmalar artmıştır. Otizmin tıbbi bir tedavisi yoktur fakat bazı eğitimlerle otizmin etkisinin azaldığı görülmüştür. Bu eğitimlerden biride oldukça bilimsel bir dayanağa sahip Lovaas tarafından ABD’de geliştirilmiş olan erken ve yoğun davranışsal eğitim yöntemidir. OÇİDEP (Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı) yine Lovaas yönteminden yola çıkarak Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde başlatılmış bir programdır.OÇİDEP otizmin başlıca gereksinim duyulan alanlarından ve bu alanlarda eksik olan becerilerin kazanımında etkili olan davranışsal eğitim yöntemlerinden oluşur. OÇİDEP’in hedef kitlesinden bahsedecek olursak; OÇİDEP orta ya da ileri derece otizme sahip okulöncesi çocuklarını kapsar. Aynı zamanda daha hafif düzeyde otizmli ya da yaşı biraz daha ileri olan bireylerde OÇİDEP’in bazı alanlardaki davranışsal eğitim tekniklerinden yararlanabilmektedir. OÇİDEP haftada en az 20 saat birebir ağırlıklı uygulama gerektirmektedir.

TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM – MAHMUT ÇİTİL

Özel eğitim alanına tarihsel, politik ve yasal açılardan bakan Mahmut Çitil, kitabını 8 bölümde toplamıştır. Kitap özel eğitimin Dünyadaki ve ülkemizdeki yapısı hakkında yasal düzenlemeleri, politik olayları, ulusak ve uluslararası özel eğitimin durumunu, haklarını ele almıştır. Alandaki öğretmenlere ve özel eğitim uzmanlarına özel eğitimin tarihi, hakları ve tarihçesi hakkında bilgi sunan,kapsamlı bir kitaptır.

AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ |PINAR ŞAFAK

Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların tanımlanması ve özelliklerinin daha iyi anlaşılması için önemli bir kaynaktır. Ağır ve çoklu yetersizliği kapsamlı olarak ele alan bu kitap aynı zamanda farklı yetersizlik türlerine de değinmektedir. Bu bireylerle çalışacak kişilere, öğretmenlere, ebeveynlere,özel eğitim uzmanlarına uygulama noktasında da referans olmaktadır. Bunun yanında bu kitap hem ders alandaki uygulamalarda hem de ders kitabı olarak kullanılabilmektedir. Bu kitabı diğer kitaplardan farklı yapan şey; görme ve işitme yetersizliği olan çocuklara ve bu çocukların gereksinimlerine, bu gereksinimler doğrultusunda verilecek eğitim hakkında bilgi veren ilk kitap olmasıdır

SÜPER İYİ GÜNLER – MARK HADDON

Mark Haddon bu kitabında insanlara hiçbir şey söylemeden ve kullanmadan birçok şeyi anlatabileceğimizi gösteriyor adeta. Kitabın kahramanı Christopher John Francis Boone, 15 yaşında otizmli bir öğrenci. Kendisi gibi otizmli ve zeki çocukların bulunduğu bir okula başlayan Chris, yaşadığı sokaktan öteye tek başına hiç gitmemiş ama astronot olmak istiyor, dünya üzerindeki bütün ülkeleri ve onların başkentlerini, 7.507’ye kadarda bütün asal sayıları sayabiliyor. Tüm bunlar devam ederken esrarengiz bir cinayet işleniyor ve bu cinayetin çözülmesi için yetkililer Cristopher’la işbirliği yapıyor. Değişik bakış açılarıyla kendiniz ionun yerine koyarak ilerleyeceğiniz bu serüven sizleri oldukça etkisi altına alacaktır.

MUCİZE-R.J PALACIO

August(Auggie) Pullman yüzünde fiziksel bir bozuklukla doğmuş,  görünüşünden dolayı bu zamana kadar okula gidememiş ancak yakında Beecher Ortaokulu’ndabeşinci sınıfa başlayacak, 10 yaşında, yüz şekli bozukluğu haricinde başka hiçbir problemi olmayan son derece zeki, esprili, annesi, babası, ablası ve köpeği ile çok mutlu bir aile ortamı olan bir çocuk. Çılgın bir Star Wars hayranı, dondurma yemeye bayılan ve Xbox’ında oyun oynamak gibi sıradan şeyleri seven Auggie yeni sınıf arkadaşlarını, görünüşünün ardında kendisinin de onlar gibi olduğuna ikna edebilecek mi? Bu kitapta hikâyenin bir bölümü kendi ağzından, diğer kısımları arkadaşları tarafından anlatılıyor. Okuldaki arkadaşlarının acımasızlığı, sosyalleşmekte yasadığı sıkıntılar, bir yandan yaşadığı sağlık problemleri August’u ciddi şekilde yaralıyor. Sonrası mı? İşte sonrası tam bir Mucize…

SANA SARILIRSAM KORKMA-FULVIO ERVAS

Baba oğlun yolculuk hikayesini ele alır yazar Fulvio Ervas. Baba Franco Antonello ile oğlu Andrea birlikte yaz tatilini fırsat bilip, Florida’ya uçar ve orada kiraladıkları motosiklet ile canlarının istedikleri yere sürerler. Motoru bırakır Meksika’ya uçar, araba ile gezerler. Aslında bu eylemleri herkes yapabilir ama bu hikayeyi farklı kılan şey oğlu Andrea’nın 18 yaşınd a otizm hastası olmasıdır. 3 yaşında teşhis konmuş, geçen sürede aile Andrea’yı kazanmak uğruna her yolu denemiştir. Franco doktorların onay vermemesine karşın oğlunu alır, yolculuğa hazırlar eşini ve küçük oğlunu İtalya’da bırakıp yola çıkar. Oturup kendilerine acımak yerine harekete geçen bu baba oğulun hikayesine bayılacaksınız. Hayatlarımız aslında sürprizlerle dolu ve her şey her an değişim halinde. İnanın.
 

KROMOZOM KARDEŞLER-ŞERBET KANTER

Bazen Ömer’i düşünüyorum ve hayallerini. Ömer’e hayal kurmayı öğretmek istiyorum. Onun düşleri olsun istiyorum. Düşlerini alalım, oynayalım, kahkaha atalım ve gerçekleştiğinde çığlık çığlığa bağıralım. Ben bunu yapmak istiyorum desin.Sadece desin. Çünkü hayal kurmak o hayali gerçekleştirmekten daha önemli benim için. Hayal, sınırı olmayan bir kelime. Sözlüklere ters gelebilir ama ben hayal=özgürlük demek istiyorum. Zira düşlerin kadar özgürsün. Yüreği büyük Ömer’im, en güzel düşleri beraber çizeceğiz. 

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ –  ELİF TEKİN VE GÖNÜL KIRCAELİ

Orta ve ileri derecede yetersizliği olan çocuk ve bireylere etkili öğretim sunma konusunun ele alındığı bu kitapta yanlışsız öğretim uygulamaları tanıtılmıştır.On altı bölümden oluşan kitapta yanlışsız öğretim uygulamalarının etkili şekilde kullanılabilmesine zemin hazırlayan öğrenme kuramları, uygulamalı davranış analizi, etkili öğretim ve tek-denekli araştırmalar konuları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ardından yanlışsız öğretim uygulamalarının tanımları, bu uygulamaların etkililiğini inceleyen araştırma örnekleri ve okuyucunun bu uygulamaları başarılı bir biçimde kullanabilmesi için izlemesi gereken basamaklar açıklanmıştır. Yanlışsız öğretim uygulamalarının ele alındığı her bir bölümde uzun bir yayımlanmış araştırma özetine yer verilmiştir. Ayrıca,kitapta hangi durumda hangi öğretim ortamı-düzenlemesi ve yanlışsız öğretim uygulamasının kullanılacağına ilişkin okuyuculara bilgiler sunulmuştur.Bölümleri : Bölüm 1.Öğrenme kuramları Bölüm 2.Uygulamalı davranış analizi.Bölüm 3.Öğrenmenin aşamaları. Bölüm 4.Etkili öğretim. Bölüm 5.Tek denekli araştırmaların özellikleri Bölüm 6 Tek denekli araştırma modelleri .Bölüm 7.Yanlışsız öğretim Bölüm 8.Sabit bekleme süreli öğretim. Bölüm 9.Eşzamanl ıipucuyla öğretim. Bölüm 10.Artan bekleme süreli öğretim  Bölüm 11.Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim Bölüm 12.Davranış öncesi ipucu ve silikleşmeyle öğretim. Bölüm 13.Aşamalı yardımıyla öğretim Bölüm 14.İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim. Bölüm 15.İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim.Bölüm 16.Uyaran ipuçları ve uyarlamaları

ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ-ATİLLA CAVKAYTAR

Özel eğitime gereksinim duyan çocukların öğrenim çağında olan nüfus içerisindeki oranı yaklaşık %12 olarak bilinmektedir. Türkiye nüfusunun genç bir nüfus olması ve buna bağlı olarak örenim çağında olan nüfusun yoğun olması nedeniyle milyonlarla ifade edilebilecek sayıda çocuğun özel eğitime gereksinim duyduğunu söylemek abartı olmayacaktır. 
Ailede bir çocuğun özel gereksinimli olması tüm aileyi, bunun yanı sıra yakın akrabaları doğrudan etkileyen bir durumdur. Dolayısıyla bu durumdan etkilenen herkesin bir şekilde aile eğitimi ve rehberliği biçiminde destekler alması söz konusu olmaktadır. 
Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği başlıklı bu kitap, öncelikle üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde okutulan Özel Eğitimde Aile Eğitimi Ve Rehberliği dersi için tasarlanmıştır. Bu yolla özel eğitimde çalışacak olan adayların ailelerle çalışma becerilerinin arttırılması kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. Yazar hakkında bilgi vermek gerekirse  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Cavkaytar’ın özel gereksinimli çocuk aileleri konusunda gerçekleştirdiği bilimsel araştırma projeleri, kitap ve kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ-ELİF TEKİN

Otizm iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. 

Nörolojik bir gelişimsel bozukluk olarak ele alınan otizm spektrum bozukluğunun görülme sıklığı her geçen gün artış göstermektedir. Bu artış karşısında ise öğretmenler, psikologlar ve ilgili diğer uzmanlar  nitelikli hizmet sunma konusunda sorun yaşamaktadırlar. Dört ana bölümde tanıtılabilecek olan “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri” kitabı otizm konusunda çağdaş gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde otizm spektrum bozukluğuna ilişkin tanım-sınıflama, değerlendirme ve bilimsel dayanaklı uygulamalar konuları ele alınmıştır. İkinci bölümde uygun davranışları arttırma ve uygun olmayan davranışları azaltmaya ilişkin davranışsal uygulamalar ve stratejilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yetersizlik alanlarında bu çocukları daha bağımsız hale getirebilmek için kullanılabilecek etkili öğretim uygulamaları açıklanmıştır. Bu uygulamalara yer verilirken bilimsel dayanaklı uygulamalar olmasına özellikle önem verilmiştir. Kitabın son bölümünde ise otizm spektrum bozukluğu olan çocukların okul ve toplumsal yaşama kaynaştırılmaları ve bu çocukların aileleri konusu ele alınmıştır.  Kitapta her bir ana bölümün alt bölümleri vardır.Her bir alt bölümde konu ele alındıktan sonra bu bölümdeki önemli kavramlara ve öğretmen ve uygulamacılara öneriler sıralanmıştır.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE MATEMATİK BECERİ VE KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNİ PLANLAMA VE UYGULAMA OĞUZ GÜRSEL

Matematiğin amaçlarından biri de çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardım etmektir. Matematik eğitimi normal çocuklar gibi zihinsel engelliler için de önemli bir gerekliliktir. İlköğretim okullarında, matematik dersinin hazırlanışı ve işlenişi çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmeyle yakından alakalıdır. Zihin engelli çocukların, ilköğretim okullarında matematik dersinin işlenişinde alternatif yaklaşımların yaygınlaştırılmasına gereksinim duyulmaktadır. Yapılan çoğu araştırma, klasik matematik öğretimi metotlarının normal gelişim gösteren çocuklarda da zaman zaman yetersiz kaldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir dolayısıyla zihinsel engelli bireylerin bu gereksinimin daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu kitapta da pratik uygulamalarla matematik kavramlarının öğretimi ve planlanmasına değinmiştir.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR ve ÖZEL EĞİTİM- NECATE BAYKOÇ                                      

Kitap üniversitelerimizin bütün bölümlerinin eğitim ve öğretimlerinde yararlanabilecekleri, özellikle öğretmenlik programlarına devam eden öğretmen adaylarının uygulamada çok sık karşılaştıkları sorunlara kolay çözüm getirebilecekleri bilgileri kapsamaktadır.Dört ana bölümden oluşan kitapta birinci bölümde; özel eğitimin genel özellikleri, özel eğitimin tarihçesi, bireysel eğitim programları (BEP),kaynaştırma ve aile eğitimi anlatılmaktadır. İkinci bölüm; özel eğitim gereksinimi olan gruplara ilişkin nedenleri, yaygınlık oranlarını, gelişim özelliklerini, sınıflandırılmasını, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim süreçlerini, aile ve öğretmenlere önerileri kapsamaktadır. Üçüncü bölümde özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıran sanat, spor,drama ve kültürel çalışmalarla ilgili bölümler yer almaktadır. Dördüncü bölümdei se günümüzde dünya ülkelerinde yapılan çalışmalar, Türkiye`de özel eğitim çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri, engelliler için yaşam merkezleri ve özel eğitimde yeni yaklaşımlaranlatılmaktadır.                                       

ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİNDE EN İYİ UYGULAMALARI – ANN ROBİNSON, BRUCE M. SHORE,DONNA L. ENERSEN 

Kitap, üstün zekalı ve yetenekli çocukların ailelerine, öğretmenlerine, yöneticilere; kısa,güncel ve araştımaya dayalı öneriler sunmaktadır. Bu kitaptaki 29 uygulama,yeteneklilerle ilgili eğitimsel araştırmaların yoğun ve titiz incelenmesi sonucu belirlenmiştir. “Kültürel olarak farklı öğrenciler”, “sosyo-ekonomik seviyesi düşük öğrenciler”, “yeteneği belirleme araçları”, ”üstün yeteneklileri zorlayacak müfredat ihtiyacı” gibi uygulamalar bunlardan bazılarıdır.  Her uygulama iki bölümden oluşacak şekilde düzenlenen kitapta ilk bölümde kısaca uygulamaları açıklanıp araştırmalar özetlenirken, ikinci bölümde ailelere,öğretmenlere, yöneticilere yönelik öneriler yer almaktadır.

ÜSTÜN YETENEKLİLER DANIŞMANLIK MODELLERİ/ ÇEVİREN: AZİZ YILDIRIM                                                                                                                                          

Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri, üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin danışmanlığı ile ilgilenen uygulayıcılar ve eğitimciler için donanımlı bir kaynaktır. Danışmanlık Modelleri, mesleğe yeni başlayanlar ile deneyimli danışmanlara, özel ihtiyaçları olan popülasyonla yıllardır danışmanlık yaparak tecrübe sahibi olmuş, uluslararası düzeyde katkıları olan kişiler tarafından uzman rehberlik sağlar. Kitap, üstün zekâlı ve yeteneklilerin danışmanlığı ve üstün yeteneklilik ile ilgili literatüre eleştirisel ve tarihsel bir bakış açısı ve aynı zamanda kitabın ardındaki mantığı tartışan giriş bölümlerini içerir. Her bölüm; ayrı ayrı ilgili yazarın üstün yeteneklilik algısı ve danışmanlık tanımını; danışan ve danışmanın rollerini, danışan-danışman ilişkisini; danışmanlık teknikleri ve vaka örnekleme kısımlarını içerir.

FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR- MEHMET YANARDAĞ VE İLKER YILMAZ 

Özel gereksinimli öğrencilerin fiziksel eğitim ve spor faaliyetlerine katılımı, bunun için alan uzmanlarının yapabilecekleri, ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin yer aldığı bu kitap 12 bölümden oluşmaktadır. Özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitsel, sağlık ve mental sosyal müdahaleler, farklı disiplinlerdeki uzmanların iletişim ve işbirliğini içerdiği bilinmektedir. Bu işbirliğini en iyi şekilde ön plana çıkarmak için bu kitap kaynak olarak kullanılabilir. Kitapta farklı yetersizlik ve gereksinimlere sahip öğrenciler ile nasıl çalışılacağı ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

OTİZMDE İLK ADIM- AYDAN AYDIN 

Artık otizmin bilinirliğinin artması, ve bu konuya olan ilgi hem dünyada hem de ülkemizde günden güne artmaktadır. Bu sebeple de bu konuda daha fazla etkinliğe ve kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Henüz yeterli sayıda kaynak olmasa da bu kitap ile farklı bir kaynağa sahip olunabilir. 

Kitapta öncelikle otizmi tanıtıcı bilgilere ve otizmli çocukla nasıl ilişki kurulacağı ve onunla iletişime geçmek için neler yapılması gerektiği yer almaktadır.Ardından bu özel çocuklar  için gerekli ola davranış ve gelişim özellikleri belirtilmiştir. Çalışmanın ebeveynler ve alan çalışanları için faydalı olarak görülmektedir. 

SEVGİ DİLİ KONUŞAN ÇOCUKLAR- AYŞEGÜL TURAN

İletişim,dil ve konuşma gelişimi ile bu sürecin bozulması anlatılmaktadır. Downsendromu, otizm ve konuşma bozukluğu içinde kekemeliği değerlendirirken sadece teorik bilgi değil, klinik olarak da nasıl çalışılacağının yanı sıra çocuk terapistlerinin uyguladığı terapatik bilgilere de yer verilmiştir. 

OTİSTİK ÇOCUK DAHİ Mİ ENGELLİ Mİ- İSMAİL TUFAN

Otizm ve yetersizlik konusunda bilgilendirme yapmanın yanında okura iç görü de kazandırıyor. Otistik çocukların nedeni bilinmeyen bi yalnızlığı seçişleri kültür fark etmeksizin bilinmektedir. Bu çocuklar farklı davranış, dışlanma,hatta üvey evlat  muamelesi görmektedirler. Yetersizliklerin ve otizmin sosyolojik boyutları, çocuk gelişim kuramları, otizmin teşhisi, nedeleri ve tedavisi üzerinde araştırmalar teşvik, destek , tedavi ve farklı alan çalışanlarının nasıl ortak bir paydada çalışabileceği de ele alınmıştır.

BEN DE VARIM-ERTAN DOĞAN

Doğuştan yüzde 99 Serabral Palsi hastası olan, iki parmağı hariç hiçbir uzvunu kullanamayan Ertan Doğan ile hayata karşı verdiği mücadele ve başarı öyküsünü ele aldığı romanı. Bunun dışında yine sol elinin sadece iki parmağını kullanarak yazdığı 1 romanı daha var. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde burslu okuyan yazarın hayatını kendi kaleminden okuma fırsatı yakalıyoruz. “Biz de insanız, aranızda, yanı başınızdayız, bizi fark edin. Engelli olmak, evlere hapsolmak bizim için kader olmasın diyerek kendime bir misyon yükledim. Bu yüzden kitabımın adına Ben de Varım dedim…”

SESSİZ HEDİYE- CİNDY KELLEY

Otuzlu yılların Amerika’sında geçen bir anne ve engelli oğlunun yaşadıklarını konu almıştır. Mary ve Jack çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmektedir ancak hikayelerindeki fedakarlık, güçlü bir inanç ve birbirlerine duydukları sonsuz sevgi ve güveni okuyuculara hissettirir nitelikte bir eserdir. Bahsedilen“hediye”, Jack’in aslında ne kadar yetenekli oluşudur. Hediye, kimseyle iletişim dahi kuramayan Jack’dir. “Hikâyem de doğumum kadar eşsizdir, bu yüzden size şu ana kadar bundan hiç bahsetmemiştim. Ama bir ipucu vermiş olsam da anlatacaklarım arasında dikkat etmenizi istediğim nokta benden ziyade annemdir. Annem bu hikâyenin kalbinde yer alır…”

OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EĞİTİM PROGRAMI

1.VE 2. KİTAP |SEMA BATU & A. BÜŞRA SUBAŞI

Otizm, Dünyada ve ülkemizde gittikçe artmaktadır. Haliyle otizmin tedavisi için uğraşlar ve araştırmalar artmıştır. Otizmin tıbbi bir tedavisi yoktur fakat bazı eğitimlerle otizmin etkisinin azaldığı görülmüştür. Bu eğitimlerden biri de oldukça bilimsel bir dayanağa sahip Lovaas tarafından ABD’de geliştirilmiş olan erken ve yoğun davranışsal eğitim yöntemidir. OÇİDEP (Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı)yine Lovaas yönteminden yola çıkarak Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde başlatılmış bir programdır.OÇİDEP otizmin başlıca gereksinim duyulan alanlarından ve bu alanlarda eksik olan becerilerin kazanımında etkili olan davranışsal eğitim yöntemlerinden oluşur. OÇİDEP’in hedef kitlesinden bahsedecek olursak; OÇİDEP orta ya da ileri derece otizme sahip okul öncesi çocuklarını kapsar. Aynı zamanda daha hafif düzeyde otizmli ya da yaşı biraz daha ileri olan bireylerde OÇİDEP’in bazı alanlardaki davranışsal eğitim tekniklerinden yararlanabilmektedir. OÇİDEP haftada en az 20 saat birebir ağırlıklı uygulama gerektirmektedir.

TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM- |MAHMUT ÇİTİL

Özel eğitim alanına tarihsel, politik ve yasal açılardan bakan Mahmut Çitil, kitabını 8 bölümde toplamıştır. Kitap özel eğitimin Dünyadaki ve ülkemizdeki yapısı hakkında yasal düzenlemeleri, politik olayları, ulusak ve uluslararası özel eğitimin durumunu, haklarını ele almıştır.Alandaki öğretmenlere ve özel eğitim uzmanlarına özel eğitimin tarihi, hakları ve tarihçesi hakkında bilgi sunan,kapsamlı bir kitaptır.

AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ -PINAR ŞAFAK

Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların tanımlanması ve özelliklerinin daha iyi anlaşılması için önemli bir kaynaktır. Ağır ve çoklu yetersizliği kapsamlı olarak ele alan bu kitap aynı zamanda farklı yetersizlik türlerine de değinmektedir. Bu bireylerle çalışacak kişilere, öğretmenlere, ebeveynlere,özel eğitim uzmanlarına uygulama noktasında da referans olmaktadır. Bunun yanında bu kitap hem ders alandaki uygulamalarda hem de ders kitabı olarak kullanılabilmektedir. Bu kitabı diğer kitaplardan farklı yapan şey; görme ve işitme yetersizliği olan çocuklara ve bu çocukların gereksinimlerine, bu gereksinimler doğrultusunda verilecek eğitim hakkında bilgi veren ilk kitap olmasıdır.

  LİMİTSİZ YAŞAM – NICK VUJICIC

 Bir kolunuz olmasaydı diğeriyle idare edebilirdiniz, ya ikisi birden olmasaydı?!Bir bacağınız olmasaydı diğeriyle yürümeye çalışırdınız, ya ikisi birden olmasaydı?!Peki, ya bacaklarınız ve kollarınız tamamıyla olmasaydı ne yapardınız?! Nick Vujicic, “Ne kola ne de ayağa ihtiyacın var, yalnızca sınır kabul etmeyen bir akıl yeterlidir” diyor. İnsan hayatında sorunlar kaçınılmaz olarak sürekli var olacaktır. Önemli olan bizi sınırlandıran hayatın dayatmalarına rağmen mücadele edebilmektir. Nick, bu mücadeleyi fiziksel sınırlarına rağmen nasıl verdiğini takdire şayan bir yaşam tarzıyla gözler önüne seriyor. Fiziki imkânsızlıklara meydan okurcasına sörf yapmak, golf oynamak ve yüzmek gibi hobilere sahip olan yazar elinizdeki eserde yaşamın sınırlara sığmayacak kadar büyük bir nimet olduğunu savunuyor. “Nasıl olur da kolları ve bacakları olmadan yaşıyor ve hayata böylesi bir tutkuyla bağlanabiliyor?” diyorsanız buyurun birlikte göz atalım.”Hayatımda sınırlara yer yok benim! Sizlerin de zorluklar karşısında sınır tanımadan cesurca ilerlemesini istiyorum. Kitabımda yapacağımız bu yolculuğa başlamadan önce şunu bilmenizi isterim; Sınırları olmayan bir yaşam için ne kola ihtiyacınız var, ne de bacağa. İhtiyacınız olan tek şey sınırları olmayan bir akıl…

  ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMLERİ-BÜLBİN SUCUOĞLU

Zihin engellileri ve günümüzdeki durumlarını anlamak,onların haklarını savunmak, onlar için en uygun koşullarda ve en iyi ortamları sağlamak, geçmişteki değişimleri incelemek ile daha kolay olacaktır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve değişimler de toplumsal tutumları etkilemiş;toplumun zihin engellilere bakış açısı değiştikçe, bu bireyler için geliştirilen tedavi, sağaltım ve eğitim hizmetleri de değişmiştir…

 ÖZEL EĞITIME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM-İBRAHİM DİKEN

Elinizdeki bu kitap özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve onlara sunulacak özel eğitim hakkında bilgiler içermektedir. Kitap, özel eğitim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen uzmanlar ve anne-babalara ışık tutabilecek niteliktedir. Özel eğitimde başucu kitabı olacak nitelikteki bu kitabın hedef kitlesi öğretmen adayları ve öğretmenler olup, toplam on altı üniteden oluşmaktadır. İlk altı ünitede genel anlamda özel eğitim ve erken çocuklukta özel eğitim alanı, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin kaynaştırılması ve kaynaştırma ortamlarında sunulan öğretimin bireyselleştirilmesi ve işbirliği gibi konular üzerinde durulmaktadır. Diğer dokuz ünitede ise okullarımızda öğretmen adaylarımızın sıklıkla karşılaşacağı, halen öğretmenlik yapan öğretmenlerimizin öğretim sunduğu özel eğitime gereksinim duyan öğrenci grupları anlatılmaktadır.Kitabın hem öğretmen adaylarımızı ve öğretmenlerimizi hem de diğer uzman ve anne-babaları aydınlatıcı ve yararlı bilgilerle donatması, kitabın editörünü ve yazarlarını mutlu edecektir      

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ-Dilek ERBAŞ / Şerife Yücesoy OĞUZ

Uygulamalı davranış analizi, sosyal olarak önemli davranışları ve bu davranışların çevre tarafından nasıl şekillendiğini açıklayan bir bilim dalıdır. Öğrenme ilkelerine dayalı olarak davranışların nasıl öğrenileceğine ve değiştirileceğine odaklanır. Dolayısıyla, yalnızca eğitim ortamlarında değil ev, okul, iş yeri yada toplumsal ortamlar gibi pek çok ortamda ve günlük yaşamın her anında davranış değişikliği sağlama konusunda anne-babalara, öğretmenlere ya da terapistlere yol göstericidir. Bu doğrultuda, yazılan bu kitabın başta özel eğitim, psikoloji, rehberlik ve sosyal hizmetler olmak üzere, uygulamalı davranış analizinin kullanıldığı pek çok disiplinden okuyucuya hitap edeceği ve günlük yaşam içinde karşılaşılan sorunların büyük bir bölümünün çözümünde işe yarayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu kitabın, uygulamalı davranış analizine ilişkin ülkemizdeki geleneksel bakıştan farklı olarak hedef davranışların tanımlanması, davranışların işlevlerinin belirlenmesi ve öncüllere dayalı uygulamaların öne çıkarılması gibi açılardan okuyuculara yeni bir bakış açısı kazandırmada da katkı sağlayacağı umulmaktadır. Herkesin içinde kendinden birer parça bulabileceği bu kitabın, okuyucuların yaşamında bir parçada olsa olumlu değişiklikler sağlaması dileğiyle…

RESİMLERLE DÜŞÜNMEK-TEMPLE GRANDIN

Bu kitapta,Grandin, otizm ülkesinden bir rapor sunuyor. Bir bilim insanının ve otistik bir insanın çifte bakış açılarından yola çıkarak, dünyayı algılama biçiminden bahsediyor. Onu ve kitabını eşsiz kılan ise; Temple Grandin’in, dünya çapında bir hayvancılık teçhizatı tasarımcısı olarak ünlenmiş olmasıdır. Hayvanlara olan eşsiz empatisi,  hayvanlara iyi muamele eden, endüstrinin en yüksek standartlarını belirleyen sistemler yaratmasını sağlamıştır.

KENDİMİ ENGELLETMEM- GERALD METROZ

Gerald Metroz küçük yaşlarda bir trenin kendisini ezmesiyle bacaklarını kasıklarından itibaren kaybetmiştir. Bu kayıp onu yıkmamıştır. Metroz, 6 yaşında -dönem koşulları nedeniyle 25 kilo olan- tekerlekli sandalyesi ile okula başlamış,ailesinin desteğiyle derslerine sıkı sıkı sarılmıştır. Derslerinin yanı sıra Buz Hokeyi ile de yakından ilgilenmiştir Metroz. Öyle ki; antrenmanlarının sonucunu almış, bir buz hokeyi takımının kalecisi olmuş ve maçlara çıkmıştır. Metroz, Cenevre Üniversite’nde Latince ve İngilizce bölümlerini de bitirmiş ve bir gazetede Buz Hokeyi hakkında yazılar yazmıştır. Bu sırada, Metroz tekerlekli sandalye tenisine başlıyor ve 1993 senesinde dünya sıralamasında 22.sıraya kadar çıkmıştır.

DEVAM EDEN HİKÂYEMİZ-ELÇİN TAPAN

Elçin Tapan’ın ‘Ben Mutlu Bir Down Annesiyim’ kitabının ikincisidir. Tapan,  Down sendromlu olan oğlu Erel ile tedavi sürecinin sancılı süreçlerini büyük bir pozitif enerjiyle okuyucuya iletiyor.Kitap, bilinç ve tedaviye sabır eşlik edince down sendromlu bir bireyin büyük bir gelişim gösterebileceği açıkça gözler önüne seriliyor. Kitap, downsendromlu bireylerin ailesine umut aşılarken, alanda çalışan uzmanlara ise ışık tutuyor.

KARANLIĞIN RENGİ BEYAZ-SELİM ALTINOK / KERİM ALTINOK

Bu kitap,çocukluklarından itibaren görme yetilerinden yoksun olan iki kardeşin yılmadan sürdürdükleri mücadelenin öyküsüdür. Karanlığın rengi beyaz, gözlerinin görmemesine karşın yaşama sıkı sıkı sarılan ve aldıkları eğitim sayesind ehayatı hem kendileri, hem çevreleri için anlamlı kılmaya çalışan ikiz kardeşlerin gerçek hikayesi. Orta okul sıralarında gözleri tamamen göremez hale gelen kardeşler liseyi bitirdikten sonra aldıkları rehabilitasyon eğitimi sayesinde adeta yeniden doğmuş gibi oldular. Hukuk fakültesini birincilik ve ikincilikle bitirdikten sonra, master ve doktoralarını yapan ve aynı zamanda Devlet Konservatuarı yarı zamanlı şan bölümünü bitiren ikizler kendi kendilerine İngilizce öğrendiler. Asıl meslekleri olan avukatlığın yanı sıra, müzisyen,öğretmen ve yazar oldular. Çalışmayı kendileri için yaşam biçimi kabul ettiler.Yaklaşık bir buçuk yılda hazırladıkları yaşam öykülerini içeren kitapla topluma ve özellikle engelli çocuğu bulunan ailelere mesajlar veriyorlar. Kitap yaşanmış olaylar, ilginç anılar ve hayata bir başka pencereden bakan görüşleri içeriyor.

KÜÇÜK BEDENDE BÜYÜK YÜREK- FİLİZ TEMEL HARPCI

Filiz Temel Harpcı kitabında oğlunun yürümesini, konuşmasını, tepki vermesini engelleyen bir beyin komplikasyonuyla yaşadıkları güçlükleri ve her şeye rağmen ailecek tüm bu zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini anlatıyor.

SOL AYAĞIM-CHRİSTY BROWN

Doğuştan beyin felçli olan Christy Brown, konuşmasını ve hareketlerini kontrol edemiyordu. Ama zekası ve cesareti onun okuma ve yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenebilmesini, hatta bu kitabı yazabilmesini sağladı. Christy Brown, kendi yaşam öyküsünü kaleme aldığı bu kitabında bütün bunları öğrenebilmek için sol ayağını kullanarak nasıl büyük bir mücadele verdiğini ve hayata nasıl tutunduğunu anlatıyor.

Yazarın, bu kitabın devamı niteliğinde sayılabilecek ” Her Gün Hüzün ” adlı başka bir kitabı daha bulunuyor. Sol Ayağım, Christy Brown’ ı Daniel Daylewis’ in canlandırdığı aynı adlı, çok başarılı bir filmle beyaz perdeye uyarlanmıştır.

SÜPER İYİ GÜNLER – MARK HADDON

Mark Haddon bu kitabında insanlara hiçbir şey söylemeden ve kullanmadan birçok şeyi anlatabileceğimizi gösteriyor adeta. Kitabın kahramanı Christopher John FrancisBoone, 15 yaşında otizmli bir öğrenci. Kendisi gibi otizmli ve zeki çocukların bulunduğu bir okula başlayan Chris, yaşadığı sokaktan öteye tek başına hiç gitmemiş ama astronot olmak istiyor, dünya üzerindeki bütün ülkeleri ve onların başkentlerini, 7.507’ye kadarda bütün asal sayıları sayabiliyor. Tüm bunlar devam ederken esrarengiz bir cinayet işleniyor ve bu cinayetin çözülmesi için yetkililer Cristopher’la işbirliği yapıyor. Değişik bakış açılarıyla kendinizi onun yerine koyarak ilerleyeceğiniz bu serüven sizleri oldukça etkisi altına alacaktır.

MUCİZE-R.J PALACIO

August(Auggie) Pullman yüzünde fiziksel bir bozuklukla doğmuş,  görünüşünden dolayı bu zamana kadar okula gidememiş ancak yakında Beecher Ortaokulu’nda beşinci sınıfa başlayacak, 10 yaşında, yüz şekli bozukluğu haricinde başka hiçbir problemi olmayan son derece zeki, esprili, annesi, babası, ablası ve köpeği ile çok mutlu bir aile ortamı olan bir çocuk. Çılgın bir Star Wars hayranı,dondurma yemeye bayılan ve Xbox’ında oyun oynamak gibi sıradan şeyleri seven Auggie yeni sınıf arkadaşlarını, görünüşünün ardında kendisinin de onlar gibi olduğuna ikna edebilecek mi? Bu kitapta hikâyenin bir bölümü kendi ağzından,diğer kısımları arkadaşları tarafından anlatılıyor. Okuldaki arkadaşlarının acımasızlığı, sosyalleşmekte yasadığı sıkıntılar, bir yandan yaşadığı sağlık problemleri August’u ciddi şekilde yaralıyor. Sonrası mı? İşte sonrası tam bir Mucize…

SANA SARILIRSAM KORKMA-FULVIO ERVAS

Baba oğlun yolculuk hikâyesini ele alır yazar Fulvio Ervas. Baba Franco Antonello ile oğlu Andrea birlikte yaz tatilini fırsat bilip, Florida’ya uçar ve orada kiraladıkları motosiklet ile canlarının istedikleri yere sürerler. Motoru bırakır Meksika’ya uçar, araba ile gezerler. Aslında bu eylemleri herkes yapabilir ama bu hikâyeyi farklı kılan şey oğlu Andrea’nın 18 yaşında otizm hastası olmasıdır. 3 yaşında teşhis konmuş, geçen sürede aile Andrea’yı kazanmak uğruna her yolu denemiştir. Franco doktorların onay vermemesine karşın oğlunu alır, yolculuğa hazırlar eşini ve küçük oğlunu İtalya’da bırakıp yola çıkar. Oturup kendilerine acımak yerine harekete geçen bu baba oğulun hikâyesine bayılacaksınız. Hayatlarımız aslında sürprizlerle dolu ve her şey her an değişim halinde. İnanın.
 

KROMOZOM KARDEŞLER-ŞERBET KANTER

Bazen Ömer’i düşünüyorum ve hayallerini. Ömer’e hayal kurmayı öğretmek istiyorum. Onun düşleri olsun istiyorum. Düşlerini alalım, oynayalım, kahkaha atalım ve gerçekleştiğinde çığlık çığlığa bağıralım. Ben bunu yapmak istiyorum desin.Sadece desin. Çünkü hayal kurmak o hayali gerçekleştirmekten daha önemli benim için. Hayal, sınırı olmayan bir kelime. Sözlüklere ters gelebilir ama ben hayal=özgürlük demek istiyorum. Zira düşlerin kadar özgürsün. Yüreği büyük Ömer’im, en güzel düşleri beraber çizeceğiz.

OTİZMİ OLAN ÇOCUKLARDA ZİHİN OKUMAYI ÖĞRETMEK

Otizm ve benzeri güçlükler çeken çocukların başkalarının düşünceleri, inançları, istek ve niyetlerinden anlam çıkarabilmelerine yönelik çok sayıda ve nitelikli çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde bu güçlükler otizmin karakteristikleri olan sosyal ve iletişimsel problemlerin altında yatan temel nedenler olarak görülmektedir. Otizmi olan çocuklara zihin okumayı öğretme, “zihin kuramı”yoksunluğunun çocukların diğer alanlarda gösterdikleri işlevleriyle ilişkisini araştırtılmakta ve aynı zamanda başkalarının zihinsel durumlarını anlamayla ilişkili becerileri artırmak üzere birçok deneysel çalışma tanımlamaya çalışan bir alan olmuştur.

Yazarlar,kendi müdahale programlarını çizerek, kullandıkları öğretim materyallerine ve stratejilerine dair detaylı bilgi sağlayarak, otizm spektrum bozukluğunda olan bireylerin inançları, duyguları ve mış gibi yapma becerisini anlamalarına yardımcı olan uygulamalı bir rehber oluşturmuşlardır. Yazarlar aşağıda görülen spesifik ve sorunlu alanlara değinmişlerdir: Yüz ifadelerinin nasıl yorumlanacağı; Üzüntü, kızgınlık,korku ve mutluluk duygularının nasıl tanınacağı; Duyguların durumlardan ya da olacaklardan nasıl etkilendiği;Nesnelerin başka insanların bakış açısından nasıl görülebildiği; Bir başkasının bilgi ve inancını nasıl anlayabileceğimizi. Takibi ve uygulaması kolay olan bu rehber kitap, özel eğitim öğretmenlerine, eğitim ve klinik psikologlarına,konuşma ve dil terapistlerine ve otizmi olan çocuklara bakım veren kişilere yönelik hazırlanmıştır.

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE TEMEL İLKELER-MESUDE ATAY

İşitme engelli çocuklar, engelliler içerisinde en fazla sorunu olan grubu oluşturmaktadır. Diğer engelli çocuklarda olduğu gibi bu grup da eğitim ve rehabilitasyon imkânlarından zamanında ve yeterince yararlanamamaktadır. Doç.Dr. Mesude Atay’ in “İşitme Engelli Çocukların Eğitiminde Temel İlkeler” isimli bu kitabı, bu alanda çok büyük bir boşluğu dolduracak niteliktedir. İşitme engelli çocuğu ve eğitim yaklaşımlarını tüm özellikleri ile inceleyen ve çok önemli ipuçlarını veren yazar, bilgilerini ve kaynaklarını birleştirerek usta bir üslupla sergilemiştir. Kitap özellikle konu ile ilgili eğitim yapan uzmanlara ve ailelere çok önemli mesajlarla rehber bir kaynak niteliğindedir

ÖZEL EĞİTİMDE REKOR KIRDIRAN ETKİNLİKLER-H.MİNE KÜÇÜK         

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı doğrultusunda Özel Eğitim Programına uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitapta seçilen konular çocuk gelişimi ve eğitimi alanı 11. sınıflar Özel Eğitim, Özel Eğitimde Program, Özel Eğitimde Öz Bakım derslerinin kazanımlara dayalı program modüllerine uygun olarak hazırlanmış. Kitapta kullanılan materyaller seçilirken,çoğunlukla herkesin ulaşabileceği materyaller olmasına dikkat edilmiştir.İşlenen tüm konular, özel eğitim kurumlarında uygulanmış ve başarılı geri dönütler alınmıştır.

ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK-AYDAN AYDIN 

Bu kitap özel eğitim lisans programında yer alan “Özel Eğitimde Oyun ve Müzik” dersinde okutulmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın öncelikli hedef kitlesi özel eğitim bölümü öğrencileri olmakla beraber, özel eğitim alanında çalışan öğretmenleri çin de kaynak bir kitap olduğu düşünülmektedir. Özel gereksinimli çocukların çoğunlukla yetersizlikleri ön plana çıksa da farklı alanlarda yeterlilikleri olabileceği unutulmamalıdır. Özel gereksinimli çocuklar da tıpkı diğer çocuklar gibi kendilerini en iyi ve özgürce oyun ortamlarında ifade edebilmektedirler.Aynı zamanda özel gereksinimli çocukların farklı özellikleri ve oyun oynamakla ilgili yetersizlikleri olsa da oyun oynamanın özel gereksinimli çocukların da hakkı ve en temel ihtiyacı olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Diğer yandan özel gereksinimli çocukların da kendini çoğunlukla iyi hissettiği ve rahatladığı bir kanal olan müzik, özel gereksinimli çocukların öğrenmelerinde önemli bir uyarıcıdır. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde önemli işlevleri olan oyun ve müziğin önemi ve eğitimde kullanımına yönelik neler yapılabileceğine ilişkin bilgilerin yer aldığı bu kitabın alanda farkındalık yaratacağına ve hem aday özel eğitim öğretmenlerine hem de alanda çalışanlara rehberlik edebileceği düşünülmektedir.

0-6 YAŞ ARASI DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR VE GELİŞİMLERİ- SEMA BATU

Bu kitap,hem Down sendromlu çocukların ailelerine, hem de onlara hizmet sunan eğitimcilere ve uzmanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Down sendromu ile gelişimsel yetersizliğe yol açan diğer sorunlar arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Down sendromlu bebekler ile gelişimsel yetersizliğe sahip diğer bebekler arasındaki farklardan biri, Down sendromu tanısının doğumdan hemen sonra, hatta kimi zaman doğum öncesinde konabilmesidir. Diğer bir fark ise, Down sendromu tanısının tıbbi testlerle, hiçbir kuşku ya da belirsizlik olmaksızın konabilmesidir. Bu özellikler sayesinde Down sendromlu bir bebeğe sahip olan anne-babaların çocukları için hizmet arayışları çok erken dönemlerde başlamaktadır. Elinizdeki kitap, bu anlamda çok önemli bir işleve sahip olacaktır. Bebeklerine Down sendromu tanısı konan anne-babalar bu kitap sayesinde Down sendromuyla ilgili olarak A’dan Z’ye bilgileneceklerdir.

DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ SETİ- İBRAHİM DİKEN

Bu kitap 5 ana bölüm/modül yer almaktadır. Kitaba doğal öğretim sürecinin ne olup olmadığını anlatan bilgiler ile başlarken, diğer bölümler doğal öğretim sürecini uygula­mada kullanılacak içerikleri yansıtan modüller olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda birinci modülde 3-6 yaş döne­minde sıklıkla rastlanılan yetersizlikler ve bu yetersizlikleri gösteren öğrencilerin özelliklerine vurgu yapılırken, ikinci modülde doğal öğretim sürecinin başlangıcında yer alan ye­tişkin davranışlarının niteliğine odaklanmaktadır. Üçüncü modülde doğal öğretim sürecinde kullanılabilecek strateji/ yöntem/teknikler açıklanırken, dördüncü modülde öğretmenlerin çevresel düzenlemelerle nasıl öğretim fırsatları yaratabileceklerine vurgu yapılmaktadır. Tüm içerikler renkli çizim ve görsellerle desteklenmektedir.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE ETKİNLİK ÇİZELGELERİNİN KULLANIMI- LYNN MCCLANNAHAN VEPATRİCİA KRANTZ

Bu kitap,Etkinlik çizelgeleri, diğer adıyla devrim yaratan öğretim araçları, otizmli çocukların yetişkin yardımı olmadan etkinlikleri yapabilmelerini sağlar.
Etkinlik çizelgesi, çocukların bir dizi etkinlikle meşgul olmaya yönlendiren fotoğraf veya sözcük setidir. Etkinlik çizelgelerinde ustalaşan çocuklar, kend ievlerinde, okullarında ve serbest zaman etkinliklerinde, (yapboz, sınıf arkadaşlarıyla etkileşime girme ve bir yetişkinden mümkün olduğunca yardım almadan yemek yapma) kendilerini daha iyi yönetirler ve maksatlıdırlar. Bu kitapta, anne/babalar ve profesyoneller onlara yardım etmek için daha detaylı öğretimler ve örnekler bulacaklar:
• Etkinlik çizelgelerini kullanmak için çocuğun okuma becerisini değerlendirme
• İlk fotoğraflı etkinlik çizelgesini hazırlama
• Bir öğretim aracı olarak aşamalı yardımın nasıl kullanıldığını anlama
• Gelişmeleri gözlemleme
• Seçim ve saat kullanımı gibi yeni öğeleri tanıma
• Sosyal etkileşimi genişletme
• Yazılı çizelgeleri geliştirme
Otizmli Çocuklarda Etkinlik Çizelgelerinin Kullanımı küçük çocuklarda,ergenlerde ve yetişkinlerde başarılı bir şekilde kullanılabilir, kendi yaşamlarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayarak onları ödüllendirir.

SÖZEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMI-DR. MARY LYNCH BARBERA VE TRACY RASMUSSEN

Konuşarak veya konuşmadan iletişim kurma yolundaki otizmli çocuklara sunulan etkili bir müdahaleyi, az, öz ve zekice tasarlanmış bir üslup ile okuyucuya sunuluyor.Sözel Davranış, Skinner’in dil üzerine yaptığı öncü çalışmalardan süzülmüş bilgiler içeriyor ve ifade edici dili tamamen bilişsel olmasından çokdavranışsal olduğu görüşü altında işlev kazanıyor. Barbera, Skinner’in yazarken kullandığı karmaşık dili alıp onu hem açık hem de ikna edici bir hale getirip okuyucuya sunuyor.

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ -ELİF TEKİN VE GÖNÜL KIRCAELİ

Orta ve ileri derecede yetersizliği olan çocuk ve bireylere etkili öğretim sunma konusunun ele alındığı bu kitapta yanlışsız öğretim uygulamaları tanıtılmıştır.On altı bölümden oluşan kitapta yanlışsız öğretim uygulamalarının etkili şekilde kullanılabilmesine zemin hazırlayan öğrenme kuramları, uygulamalı davranış analizi, etkili öğretim ve tek-denekli araştırmalar konuları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ardından yanlışsız öğretim uygulamalarının tanımları,bu uygulamaların etkililiğini inceleyen araştırma örnekleri ve okuyucunun bu uygulamaları başarılı bir biçimde kullanabilmesi için izlemesi gereken basamaklar açıklanmıştır. Yanlışsız öğretim uygulamalarının ele alındığı her bir bölümde uzun bir yayımlanmış araştırma özetine yer verilmiştir. Ayrıca,kitapta hangi durumda hangi öğretim ortamı-düzenlemesi ve yanlışsız öğretim uygulamasının kullanılacağına ilişkin okuyuculara bilgiler sunulmuştur. Bölümleri:Bölüm 1.Öğrenme kuramları Bölüm 2.Uygulamalı davranış analizi. Bölüm 3.Öğrenmenin aşamaları.Bölüm 4.Etkili öğretim.Bölüm 5.Tek denekli araştırmaların özellikleri Bölüm 6 Tek denekli araştırma modelleri. Bölüm 7.Yanlışsız öğretim Bölüm 8.Sabit bekleme süreli öğretim.Bölüm 9.Eş zamanlı ipucuyla öğretim.Bölüm 10.Artan bekleme süreli öğretim Bölüm 11.Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim Bölüm 12.Davranış öncesi ipucu ve silikleşmeyle öğretim.Bölüm 13.Aşamalı yardımıyla öğretim Bölüm 14.İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim.Bölüm 15.İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim. Bölüm 16. Uyaran ipuçları ve uyarlamaları.İyi okumalar…

ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ-ATİLLA CAVKAYTAR

Özel eğitime gereksinim duyan çocukların öğrenim çağında olan nüfus içerisindeki oranı yaklaşık %12 olarak bilinmektedir. Türkiye nüfusunun genç bir nüfus olması ve buna bağlı olarak örenim çağında olan nüfusun yoğun olması nedeniyle milyonlarla ifade edilebilecek sayıda çocuğun özel eğitime gereksinim duyduğunu söylemek abartı olmayacaktır. 
Ailede bir çocuğun özel gereksinimli olması tüm aileyi, bunun yanı sıra yakın akrabaları doğrudan etkileyen bir durumdur. Dolayısıyla bu durumdan etkilenen herkesin bir şekilde aile eğitimi ve rehberliği biçiminde destekler alması söz konusu olmaktadır. 
Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği başlıklı bu kitap, öncelikle üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde okutulan Özel Eğitimde Aile Eğitimi Ve Rehberliği dersi için tasarlanmıştır. Bu yolla özel eğitimde çalışacak olan adayların ailelerle çalışma becerilerinin arttırılması kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır.Yazar hakkında bilgi vermek gerekirse  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Cavkaytar’ın özel gereksinimli çocuk aileleri konusunda gerçekleştirdiği bilimsel araştırma projeleri, kitap ve kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ-ELİF TEKİN

Otizm iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. 

Nörolojik bir gelişimsel bozukluk olarak ele alınan otizm spektrum bozukluğunun görülme sıklığı her geçen gün artış göstermektedir. Bu artış karşısında ise öğretmenler, psikologlar ve ilgili diğer uzmanlar  nitelikli hizmet sunma konusunda sorun yaşamaktadırlar. Dört ana bölümde tanıtılabilecek olan “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri” kitabı otizm konusunda çağdaş gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde otizm spektrum bozukluğuna ilişkin tanım-sınıflama, değerlendirme ve bilimsel dayanaklı uygulamalar konuları ele alınmıştır. İkinci bölümde uygun davranışları arttırma ve uygunolmayan davranışları azaltmaya ilişkin davranışsal uygulamalar ve stratejilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yetersizlik alanlarında bu çocukları daha bağımsız hale getirebilmek için kullanılabilecek etkili öğretim uygulamaları açıklanmıştır. Bu uygulamalara yer verilirken bilimsel dayanaklı uygulamalar olmasına özellikle önem verilmiştir.Kitabın son bölümünde ise otizm spektrum bozukluğu olan çocukların okul ve toplumsal yaşama kaynaştırılmaları ve bu çocukların aileleri konusu ele alınmıştır.  Kitapta her bir ana bölümün alt bölümleri vardır. Her bir alt bölümde konu ele alındıktan sonra bu bölümdeki önemli kavramlara ve öğretmen ve uygulamacılara öneriler sıralanmıştır.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE MATEMATİK BECERİ VE KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNİ PLANMAVE UYGULAMA-OĞUZ GÜRSEL

Matematiğin amaçlarından biri de çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardım etmektir. Matematik eğitimi normal çocuklar gibi zihinsel engelliler için de önemli bir gerekliliktir. İlköğretim okullarında, matematik dersinin hazırlanışı ve işlenişi çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmeyle yakından alakalıdır. Zihin engelli çocukların, ilköğretim okullarında matematik dersinin işlenişinde alternatif yaklaşımların yaygınlaştırılmasına gereksinim duyulmaktadır. Yapılan çoğu araştırma, klasik matematik öğretimi metotlarının normal gelişim gösteren çocuklarda da zaman zaman yetersiz kaldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir dolayısıyla zihinsel engelli bireylerin bu gereksinimin daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz.Bu kitapta da pratik uygulamalarla matematik kavramlarının öğretimi ve planlanmasına değinmiştir.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR ve ÖZEL EĞİTİM/ NECATE BAYKOÇ              

Kitap üniversitelerimizin bütün bölümlerinin eğitim ve öğretimlerinde yararlanabilecekleri, özellikle öğretmenlik programlarına devam eden öğretmen adaylarının uygulamada çok sık karşılaştıkları sorunlara kolay çözüm getirebilecekleri bilgileri kapsamaktadır. Dört ana bölümden oluşan kitapta birinci bölümde; özel eğitimin genel özellikleri, özel eğitimin tarihçesi,bireysel eğitim programları (BEP), kaynaştırma ve aile eğitimi anlatılmaktadır.İkinci bölüm; özel eğitim gereksinimi olan gruplara ilişkin nedenleri,yaygınlık oranlarını, gelişim özelliklerini, sınıflandırılmasını, tedavi,rehabilitasyon ve eğitim süreçlerini, aile ve öğretmenlere önerileri kapsamaktadır. Üçüncü bölümde özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıran sanat, spor, drama ve kültürel çalışmalarla ilgili bölümler yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise günümüzde dünya ülkelerinde yapılan çalışmalar, Türkiye`de özel eğitim çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri, engelliler için yaşam merkezleri ve özel eğitimde yeni yaklaşımlar anlatılmaktadır.                                                   

ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİNDE EN İYİ UYGULAMALARI/ANN ROBİNSON, BRUCE M.SHORE,  DONNA L. ENERSEN

Kitap, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların ailelerine, öğretmenlerine, yöneticilere; kısa,güncel ve araştırmaya dayalı öneriler sunmaktadır. Bu kitaptaki 29 uygulama,yeteneklilerle ilgili eğitimsel araştırmaların yoğun ve titiz incelenmesi sonucu belirlenmiştir. “Kültürel olarak farklı öğrenciler”, “sosyo-ekonomik seviyesi düşük öğrenciler”, “yeteneği belirleme araçları”, ”üstün yeteneklileri zorlayacak müfredat ihtiyacı” gibi uygulamalar bunlardan bazılarıdır.  Her uygulama iki bölümden oluşacak şekilde düzenlenen kitapta ilk bölümde kısaca uygulamaları açıklanıp araştırmalar özetlenirken, ikinci bölümde ailelere,öğretmenlere, yöneticilere yönelik öneriler yer almaktadır.

ÜSTÜN YETENEKLİLER DANIŞMANLIK MODELLERİ/ ÇEVİREN: AZİZ YILDIRIM                                                              

Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri, üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin danışmanlığı ile ilgilenen uygulayıcılar ve eğitimciler için donanımlı bir kaynaktır. Danışmanlık Modelleri, mesleğe yeni başlayanlar ile deneyimli danışmanlara, özel ihtiyaçları olan popülasyonla yıllardır danışmanlık yaparak tecrübe sahibi olmuş, uluslararası düzeyde katkıları olan kişiler tarafından uzman rehberlik sağlar. Kitap, üstün zekâlı ve yeteneklilerin danışmanlığı ve üstün yeteneklilik ile ilgili literatüre eleştirisel ve tarihsel bir bakış açısı ve aynı zamanda kitabın ardındaki mantığı tartışan giriş bölümlerini içerir. Her bölüm; ayrı ayrı ilgili yazarın üstün yeteneklilik algısı ve danışmanlık tanımını; danışan ve danışmanın rollerini, danışan-danışman ilişkisini; danışmanlık teknikleri ve vaka örnekleme kısımlarını içerir.

ÖZEL EĞİTİMDE ÖZEL ETKİNLİKLER -FEYZAN TOMUR ERDOĞAN, CEMİLE TURAN HAMARAT

Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan, üstün yetenekli olanları yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlayan,yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hâle getirerek ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatılan eğitimdir. Neyi öğretir?

Özel eğitim,genel eğitimden içerik yönünden yani nelerin öğretileceği yönünden farklılaşmaktadır. Olağan çocuklar, kendiliğinden edindikleri davranışlarıyla topluma uyum sağlarlar. Yetersizlikten etkilenmiş özel eğitime ihtiya­cı olan çocukların ise topluma uyumları için becerilerin büyük bir kısmını yoğun ve sistematik biçimde öğretmek gerekmektedir.

Örneğin,giyinme, soyunma, yemek yeme becerilerini çocuklar, yetişkinleri gözleyerek,taklit ederek öğrenirler. Oysa özel gereksinimli çocuklara bunları öğretmek gerekir. İşte bu çalışmanın da temel amacı budur. (Erdoğan & Hamarat, 2016)

ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL ETKİNLİKLER -EMİNE ERATAY

Özel Gereksinimli Çocuklarda Müzik, Spor, Devinim – Dans ve Drama etkinlikleri içeren bu kitap, sanatın herkes için gerekliliğinin altını çizerken hem öğretmenler hem de ebeveynler için bir kaynak olacaktır. Bu çalışma aynı zamanda özel eğitim ve sanat eğitimi gibi disiplinler arası bir çalışma olma özelliğine de sahiptir. (Eratay, 2014)

Konu Başlıkları

  Özel Gereksinimli Çocuklarda Müzik
  Özel Gereksinimli Çocuklarda Beden Eğitimi ve Spor
  Özel Gereksinimli Çocuklarda Resim
  Özel Gereksinimli Çocuklarda Devinim ve Dans
  Özel Gereksinimli Çocuklarda Drama

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK-PROF. DR. STANLEY I. GREENSPAN

Prof. Dr.Stanley I. Greespan tüm dünyada son yirmi yılın çocuk gelişimi, eğitimi ve tedavisi konularında; bir hekim, yazar, hoca ve analist olarak en önde gelen isimlerinden biridir.
Bu kitap gelişimsel bozuklukları olan çocukların ebeveynleri için yazılmıştır,doğal olarak onlarla sınırlı olmayıp, konu ile ilgili olan her profesyonel,kitaptan yararlanabilir.
Otizm, Otistik spektrum hastalığı, Yaygın gelişimsel bozukluk (PDD), Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk (PDDNOS), Çok sistemli gelişim bozuklukları, Geri zekalılık
Beyin (çocuk) felci, Down sendrom’u, Bilişsel gecikmeler / ya da bozukluklar,Dil gelişimi gecikmeleri / ya da bozuklukları
Düşük kas tonu (hypotonia), Duygusal bütünleşme rahatsızlığı,
Dikkat bozuklukları (ADD ve ADHD’yi de içeren) Kromozomsal, metabolik ya da sinir sistemini zorlayan benzer rahatsızlıklar; sinir sisteminin ilerleyici olmayan, fakat çocuğun iletişim kurabilme ve öğrenmesini engelleyen durumlar.
Bu kitap, işitme ya da görme özürlü çocukların özel gereksinimlerini tartışmamakla beraber, burada söz konusu tedavisel yaklaşımlar, onlara da uygulanabilir. (Greenspan, 2016)

FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR -ABDÜL VEFA DEMİRKIRAN/ADNAN KULAKSIZOĞLU/AYDAN AYDIN/BARIŞ KORKMAZ/BÜLENT MADİ/GÜLDEN UYANIK BALAT/GÜLSEVİM KINALI/LEVENT YAYCI/MÜGE YUKAY YÜKSEL/NEVİN ERACAR/OKTAY TAYMAZ/SARI TUNA ŞAHSUVAROĞLU/ÜMRAN KORKMAZLAR/YILDIZ GÜVEN

Bu kitap farklı nitelikleri ile özel eğitim gerektiren çocukları tanıtmak ve ailelerin eve özel eğitimcilere yeni farkındalıklar kazandırmak için yazıldı. On dört farklı yazar normal, otistik, down sendromlu, spastik, zihin engelli ve özel öğrenme bozukluğuna sahip bireylerin özelliklerini tanıtmakta ve bunlara yapılacak özel eğitime ilişkin bilgi vermektedir. Davranış değiştirme, kavram ve beceri öğretimi, beden, resim, müzikle ve diğer sanatsal yollarla engelli çocukların eğitimi ve ailelerinin bu çocuklarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği de bu kitapta ele alınmaktadır. On bir yıl boyunca kitapçılarda satılmakta olan bu kitap, genişletilerek Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurlarına ulaştırıldı. (Madi, et al., 2016)

BAYAN PERŞEMBELER-FÜSUN AKKÖK

“Bu kitabın ortak bir dili vardır; Sevgi. Sayın Dr. Akkök’ün önderliğinde liderleşen “Bayan Perşembeler” bize çok önemli bir yaşam dersi veriyorlar. Yaşamı, insanları ve farklılıkları sevmek, insan olarak en büyük ihtiyacımız. Bu sevgi dolu eser için sizleri kutluyorum.-Prof. Dr. Fersun Paykoç “Özelliği ne olursa olsun onu seviyordum ve diğer çocuğumdan hiçbir farkı yoktu. Diğeri için kullanılan her olanak onun için de kullanılacaktı ve her çocuk gibi, farklı özellikleri ile birlikte, sevgi ile büyüyecekti.””İlk zamanlar Tanrı’ya çok isyan ettim, çok ağladım, ama şimdi Tanrım bu meleğe sen bakmadın da bana mı gönderdin diyorum. Bir meleğinTanrı tarafından bana emanet edildiğini düşünüyorum. “Onun gözlerindeki sevgiyi, ışıltıyı, çıkarsızlığı seviyorum ben. Aile ise zaten çok seviyor farklı gözle bakıldığını görmüyorum.” (Akkök, 1997)

HAYATIMIN HİKAYESİ-HELEN KELLER

Helen Keller1880-1968 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir pedagogdur. Onu diğerpedagoglardan farklı kılan şey neredeyse doğuştan diyebileceğimiz kör, sağır vedilsiz olmasıydı. O, insan beyninin gücünün de canlı bir örneği. Yaşamının ilkon dokuz ayında zihninde yer etmiş tek bir sözcükten, “su”sözcüğünden yola çıkarak başardığı her şey (İngilizce, Almanca, Fransızca,Latince ve Rusça konuşabiliyordu) beynin, kullanıldığı takdirde ne olağanüstükapasitesi olduğunu gösteren bir mucizenin ifadesi. Bakan körler, işitensağırlar ve konuşan dilsizlerle dolu olan bir dünyada o gören bir kör, duyanbir sağır ve kendini ifade edebilen bir dilsizdi. Helen Keller, yaşamı parmakuçlarıyla keşfetti… Azmiyle, yaptıklarıyla ve yarattıklarıyla milyonlarcainsan için esin kaynağı ve başarı örneği oldu.
Onun hayat hikâyesini okuduğunuzda, “zor” yaşamınızı kolaylaştırma gücünün kendinizde olduğunu da keşfedeceksiniz. Tıpkı Helen Kellergibi. (Keller, 2009)

ÖZEL EĞITIME MUHTAÇ BIREYLERDE PROBLEMLI DAVRANIŞLAR VE BAŞ ETME YOLLARI-NUR FEDAATEŞ,K.SERDAR ATEŞ

Problemli davranışlarla mücadele etmenin yöntemi; ne bireyi tamamen bir “yasaklar cenderesi” nin İçine hapsetmek ne yaşının İlerlemesi ile birlikte bu davranışların yok olacağına inanmak ne de müdahale etmeyerek bireyi kendi haline bırakmaktır.Gerekli olan bakış açısı; bireyin içerisinde bulunduğu döneme uyum göstermesini sağlamak ve edineceği yeni davranışları da genelleyerek, bir sonraki aşamaya daha donanımlı geçmesini sağlamak olmalıdır.Bu yolla sosyal yaşam çevresinde ve eğitimsel yaşantıları içerisinde,davranışlarından kaynaklanan sorunların ortaya çıkması önlenerek; hem bireyin hem de başta ailesi olmak üzere onun hayatında yeri olan tüm İnsanların yaşam kaliteleri yükselmiş olacaktır.

HARF KARIŞTIRMA-FIGEN ŞEN KÖSEM

Bu nedenle‘‘Harf Karıştırma Görsel-İşitsel Çalışma Kitabı’ nın içeriği, bu temel becerileri geliştirerek sorunu ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuştur. Harf Karıştırma Görsel-İşitsel Çalışma Kitabı; Özel Öğrenme Güçlüğüne yönelikuygulanması önerilen temel eğitim ilkeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.Kitabın kullanımıyla ilgili açıklamalar kullanma kılavuzu bölümünde açıklanmıştır. Kitaptaki egzersizlere başlamadan önce Kullanma Kılavuzu’ nun okunması ve önerilen şekilde çalışılması, kitaptan en yüksek düzeyde yarar görünmesini sağlayacaktır.‘Harf Karıştırma Görsel-İşitsel Çalışma Kitabı’ iki temel

çalışma alanında yapılandırılmıştır. Bu alanların ilki; öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde kolaydan zora doğru hiyerarşik bir düzende oluşturulan, görsel-işitsel dikkat, görsel-işitsel algı ve görsel-işitsel ayrımlaştırma becerilerini artırmayı sağlayacak görsel ve işitsel egzersizleri içermektedir. İkinci çalışma alanı ise; ilkiyle paralel sürdürülen, öğrencinin çalışma motivasyonunu artırmayı sağlayan, ödül sistemine dayalı davranışçı tekniklerin uygulanmasını içermektedir.

Gelişim Alanları : Dikkat Gelişimi, Görsel Algı, Okuma Becerisi, Özel Eğitim

Yaş Aralıkları : 5 – 13 Yaş

ZIHIN YETERSIZLIĞI VE OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA LISANSÜSTÜ TEZ BIBLIYOGRAFISI-İBRAHIM H.DIKEN, BORA GÖRGÜN,KÜRŞAT ÖGÜLMÜŞ,ERKAN KURNAZ,KADRIYE BAKI

Objektif,sistemli, tutarlı ve eleştiriye açık olması gereken bilimsel bilginin herkes tarafından daha kolay erişilebilir olması gerektiğine inanan bir grup yazar tarafından hazırlanan bu çalışma da 2008-2015 yılları arasında Türkiye’de zihin yetersizliği ve yaygın gelişimsel bozukluk alanlarında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri bir araya getirilerek incelenmiştir.Deneyimlerin paylaşılması ve kolay erişim olanağı sağlamak temelinde şekillendirilen bu çalışmanın özel eğitim alanında ki araştırmacılara faydalı olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde zihin yetersizliği ve yaygın gelişimsel bozukluk alanında 1974-2008 yılları arasında yapılan çalışmaların incelendiği ilk çalışmadan sonra kitap bu alandaki ikinci kitap özelliğini taşımaktadır.Bu kitapta yer alan çalışmalara ait sonuçlar ne kadar fazla bilim insanına ya da uygulamacıya ulaşırsa o kadar faydalı olacağına inanmaktayız. Bu inançla bu kitapta yer alan lisansüstü çalışmalar; Araştırmanın yöntemi, hedef grup, öğretim yöntemi, anahtar kelimeler açısından ele alınarak bir araya getirilmiştir.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARINEĞİTİMİ-JAMESGALLAGHER, MARY RUTHCOLEMAN, SAMUEL KIRK  

Bilindiği gibi özel gereksinimli çocukların eğitimi, öğretmenleri, aileleri, özel gereksinimli çocukları ve arkadaşlarını ilgilendiren zorlu bir süreçtir. Dr.Samuel Kirk tarafından, ilk basımı yaklaşık olarak elli yıl önce kaleme alınan Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi kitabı, bu çocukların eğitimiyle ilgilenen tüm öğretmen, öğretmen adayları ve aileler için bir başucu kaynağıdır. Kitabın içerisinde sadece özel gereksinimli çocuklara yönelik bilgileri değil, aynı zamanda sizi düşünmeye yönelten etkili soruları, güncel tartışmaları ve teorileri, uygulama örnekleri ile

öğretim stratejilerini, ailelerin, öğretmenlerin ve çocukların çabalarını ve öykülerini de

bulacaksınız.Bu bağlamda, sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda özel gereksinimli çocukların eğitimiyle ilgili tarihsel gelişimi güncel gelişmelerle harmanlayan ve tartışan, kitabı okuyan herkesin zihninde yeni bir pencere açan ve özel eğitim alanına dair yeni tartışmalar yapılmasına fırsat veren, kamu politikalarını içeren, konuları toplumsal eksende çalışan ve sosyolojik analizler yapan çok yönlü bir kitaptır.

Kısacası Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi kitabı, her yönüyle özel eğitimin felsefesini ortaya koyan bir rehber kitaptır ve bu zorlu sürecin aileler,öğretmenler ve çocuklar açısından kolay geçmesi için ışık tutmaktadır.

Bu değerleri eserin, ülkemiz alan yazısına, özel gereksinimli çocukların eğitimiyle ilgilenen öğretmen ve öğretmen adayları ile çocukların ailelerine ışık tutması dileğiyle…

https://www.dr.com.tr/Kitap/Parmak-Uclari/Cocuk-Ve-Genclik/Genclik-10-Yas/Romanoyku/urunno=0000000626427
https://www.nobelkitap.com/yagmur-cocuklar-otizm-nedir-259996.html
https://www.dr.com.tr/Kitap/Elveda-Otizm/Edebiyat/Dunya-Gunluk-Ani/urunno=0000000636853
https://www.kitapyurdu.com/kitap/asperger-sendromu/56423.html
https://www.pegem.net/kitabevi/202607-Zihin-Yetersizligi-ve-Otizm-Spektrum-Bozuklugu-kitabi.aspx
https://www.savaskitap.com/Isitme-ve-Gorme-Yetersizligi-Hasan-Gurgur-Pinar-Safak_23640.html#0

BATU, S., & SUBAŞI, S. (2014). Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı 1-2. Anı yayıncılık.

ÇİTİL, M. (2018). Türkiye’de Özel Eğitim. Ankara: Vize yayıncılık.

ŞAFAK, P. (2012). Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık.

www.kitapmatik.com.tr. (2018).

www.oyunterapimarket.com. (2018).

Haddon, M. (2016). Süper iyi günler. (Ö. Doğangün, Çev.) İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Palacio, R.J. (2015). Mucize. (B. Sirman, Çev.) İstanbul: Pegasus Yayınları.

Ervas, F. (2014). Sana sarılırsam korkma. (M. Eralp, Çev.) İstanbul: Pegasus Yayınları.

Kanter, Ş. (2017). Kromozom kardeşler. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

BATU, S., & SUBAŞI, S. (2014). Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı 1-2. Anı yayıncılık.

ÇİTİL, M. (2018). Türkiye’de Özel Eğitim. Ankara: Vize yayıncılık.

ŞAFAK, P. (2012). Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık.

www.kitapmatik.com.tr. (2018).

www.oyunterapimarket.com. (2018).

Atay, M. (2014). İşitme Engelli Çocukların Eğitiminde Temel İlkeler. Özgür Yayınları.

Aydın, A. (2017).Özel Eğitimde Oyun ve Müzik. Pegem Yayınları.

Baron-Cohen, S., Hadwin, J., Howlin, P. (2017). Otizmi Olan Çocuklara Zihin Okumayı Öğretmek.(S. Atasoy, Çev.) Nobel Akademik Yayıncılık.

Küçük, H. M. (2016). Özel Eğitimde Rekor Kırdıran Etkinlikler. Eğiten Kitap Yayınevi

Akkök, F. (1997). Bayan Perşembeler. ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYINCILIK VE İLETİŞİM A.Ş.

Eratay, E. (2014). Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler. Ankara: Eğiten Kitap.

Erdoğan, F. T., & Hamarat, C. T. (2016). Özel Eğitimde Özel Etkinlikler (Cilt Ciltsiz). Ankara: Eğiten Kitap.

Greenspan, S. I. (2016). Özel Gereksinimli Çocuk: Zihinsel ve Duygusal Gelişim. (P. D. Ersevim, Dü.) Özgür Yayınları .

Keller, H. (2009). Her Şey Su İle Başladı- Hayatımın hikayesi. Kuraldışı Yayınları.

Madi, B., Demirkıran, A. V., Şahsuvaroğlu, T., Sarı, O. T., Korkmazlar, Ü., Balat, G. U., et al. (2016). Farklı Gelişen Çocuklar. (A. Kulaksızoğlu, Dü.) Nobel Akademik Yayıncılık.

https://duyumarket.com.tr/harf-karistirma-kitabi-dm1002https://www.rehabilitasyonkitaplari.com/harf-karistirmahttp://www.kitapfirsatlari.com/lisansustu-tez-bibliyografisi-2008-2015-ibrahim-h

-diken

https://urun.n11.com/kaynak-kitaplar/ozel-gereksinimli-cocuklarin-egitimi-samuel-kirk-P290447958
https://www.amazon.com.tr/Özel-Gereksinimli-Çocukların-Eğitimi-Samuel/dp/6053206881

http://ozelegitimkutuphanesi.blogspot.com/2011/05/ozel-egitime-muhtac-bireyl erde.html