BİZE ULAŞIN upoyresmi@upoy.org

Genel

Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Yapılanması

UPÖY BİRİM ÜYELERİNİ ARIYOR!

- +
UPÖY BİRİM ÜYELERİNİ ARIYOR!
Mesleğimiz adına daha güçlü çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla Yazı İşleri ve Bilimsel Araştırmalar Birimi, Sosyal Medya Birimi, Proje Birimi, İletişim Birimi ile Tolulukları Geliştirme Birimi’ne  üye alımları gerçekleştirilecektir.  Başvuruların en geç 26 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

YAZI İŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR  BİRİMİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMA BİRİMİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

İLETİŞİM BİRİMİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

PROJE BİRİMİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

TOPLULUKLARI GELİŞTİRME BİRİMİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

YAZI İŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ÇALIŞMA BİRİMİ

Yazı İşleri ve Bilimsel Araştırmalar Birim üyeliği, tüm PDR öğrencilerine açıktır.

Yazı İşleri ve Bilimsel Araştırmalar Birimi’nin görev ve sorumlulukları;

1. UPÖY’ün düzenlemeyi planladığı çalışmaları kaydetmek ve raporlaştırmak,

2. UPÖY’ ün her türlü tanıtım faaliyetlerine yönelik yazıları kaleme almak,

3.PDR meslek alanı ve öğrencilerinin sorunlarını kamuoyunda farkındalık oluşturacak biçimde kaleme almak,

4. PDR meslek alanı öğrencilerinin bilimsel çerçevede çalışmalar yapmalarını teşvik edici faaliyetler yürütmek,

5. Toplumda meydana gelen ve toplumu derinden etkileyen olaylarla ilgili kamuoyunun bilinçlenmesine yönelik yazılar kaleme almak,

6. E-dergi, bülten çalışmalarını planmak ve yürütmek,

7. Çalışmaları sürdürürken diğer UPÖY çalışma birimleri ile iş birliği içerisinde hareket etmek.

 

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMA BİRİMİ

Sosyal Medya çalışma birimi üyeliği, tüm PDR öğrencilerine açıktır.

Sosyal Medya Birimi’nin görev ve sorumlulukları;

1. Meslek alanımızın tanıtımını sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını sürdürmek,

2. Mesleğimize yönelik olumsuz gelişmeler karşısında kamuoyu oluşturmak,

3. Meslek yasası ve etik ilkeler konusunda kamuoyuna ve meslek camiamıza bilinçlendirme çalışmaları sürdürmek,

4. Üniversitelerimizde bulunan PDR topluluklarının çalışmalarını paylaşmak,

5. UPÖY’ ün projeleri ve planlanan çalışmaları hakkında sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurular yapmak,

6. Meslek alanımızla ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla ( PDR ile ilgili sayfalar, gruplar, üniversite toplulukları vb.) iş birliği içinde organize olmak,

7. Diğer birimler ile koordineli çalışarak birimlerin yaptıkları çalışmaları, UPÖY sosyal medya kanalları aracılığıyla meslek camiamız ve kamuoyuna duyurmak,

8. Yıl içerisinde alanımız ile ilgili yapılacak kongre, eğitim vb. organizasyonlar hakkında meslektaş ve meslektaş adaylarımızı bilgilendirmek.

TOPLULUKLARI GELİŞTİRME BİRİMİ

Toplulukları Geliştirme çalışma birimi üyeliği, tüm PDR öğrencilerine açıktır.

Toplulukları Geliştirme Birimi’nin görev ve sorumlulukları;

1. Mevcut PDR topluluklarının çalışmalarına ve gelişimlerine katkı sağlamak,

2. PDR topluluğu bulunmayan üniversitelerde topluluk kurulması amacıyla gerekli tüm desteği vermek,

3. Üniversitelerdeki mevcut PDR toplulukları arasındaki iş birliğini geliştirmek ve güçlendirmek,

4. Topluluklar ile UPÖY’ün ortak paydada hareket etmesine katkı sağlamak,

5. Toplulukların koordineli çalışmasını ve ulusal çapta organizasyonlar düzenlemesini sağlamak,

6. Toplulukların yaşadıkları problemlerin çözüm önerilerinin araştırılması ve tartışılması amacıyla gerektiğinde PDR topluluklarıyla birlikte eğitim, çalıştay vs. etkinlikler düzenlemek,

7. Geleneksel olarak düzenlenen Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi’nde, toplulukların çalışmalarını baz alarak ” En Aktif PDR Topluluğu” yarışmasını düzenlemek,

8. UPÖY’ ün çalışmalarının PDR toplulukları aracılığıyla daha fazla kitleye ulaşmasını sağlamak.

İLETİŞİM BİRİMİ

İletişim Birimi üyeliği, tüm PDR öğrencilerine açıktır.

İletişim Birimi’nin görev ve sorumlulukları;

1. UPÖY temsilcileri ve birimleri arasındaki iş birliğini ,iletişimi ve koordineyi sağlamak,

2. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla UPÖY’ün çalışmalarının yürütülmesi amacıyla görüşmeler sürdürmek,

3. PDR meslek alanı öğrencilerinin meslek alanında çalışmalar yapmalarını teşvik edici faaliyetler yürütmektir.

PROJE BİRİMİ

Proje Birimi üyeliği, tüm PDR öğrencilerine açıktır.

Proje Birimi’nin görev ve sorumlulukları;

1. UPÖY’ün devamlılığını ve sürdürebilirliğini sağlamak adına ulusal çapta uygulanabilir projeler üretmek ve bu projeleri hayata geçirmek için çalışmak,

2.Üniversite bünyesinde bulunan PDR topluluk ve kulüplerinin yıl ve dönem içinde gerçekleştirdiği proje ve etkinlikleri inceleyip bu projeleri ulusal etkinliklere dönüştürmek,

3.Topluma duyarlılık adı altında sosyal sorumluluk alanında projeleri destekler ve yürütür.

4.  PDR meslek alanını besleyici proje faaliyetlerinde bulunmaktır.