BİZE ULAŞIN upoyresmi@upoy.org

Vizyon, Misyon, Değerler

- +

Misyon

Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin sosyal ve akademik açıdan, gelişimini çok boyutlu sürdüren Psikolojik Danışman olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Tüm Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerine ulaşmış, öğrenci ve öğrenci toplulukları arasındaki etkileşimi en üst seviyeye çıkaran, Türk PDR Derneği çatısı altında PDR eğitimindeki standartları öğrenci adına en iyi hale getiren, akreditasyon, eğitim sürekliliği ve eğitim kalitesi gibi konularda öğrencileri temsil eden bir yapılanma olmak.

Değerler

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerine Katkı – PDR öğrencilerinin, bilimsel, sosyal ve kültürel merkezli aktiviteler yaparak akademik ve sosyal alanda gelişimine katkı sunmak.

Gönüllülük Esası – UPÖY işleyişi itibariyle tamamıyla gönüllülük esasına dayanmaktadır. Tüm çalışmaları Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının gelişimine değer veren öğrenciler tarafından gerçekleştirilir.

Mesleki Farkındalık- UPÖY, faaliyetleriyle gerek PDR öğrencilerine gerekse dış dünyaya Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleği hakkında farkındalık sunar.

İnsan- UPÖY, prensip olarak ideolojik ve ötekileştirici tavırlardan uzak bir yapı olmayı başlangıç koşulu olarak kendinde görmüş ve merkezine ‘insan’ı koymuştur.

 

Takım Çalışması: Faaliyetlerimizin her aşamasında çalışan katılımını sağlamak, bilgiyi paylaşmak,  Ben değil biz bilinciyle çalışmak, takımdaşlık ruhunu sürekli geliştirmek

Türkiye ve KKTC entegrasyonu –, UPÖY, Türkiye ve KKTC’deki psikoloji öğrencilerini bir araya getiren bir oluşumdur.

Yenilikçilik –  UPÖY Organizasyonu temeline gelişim ve dolayısıyla yeniliği değer olarak kabul etmektedir.