BİZE ULAŞIN upoyresmi@upoy.org

Genel

Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Yapılanması

EĞİTİM KOÇLUĞU

- +
EĞİTİM KOÇLUĞU

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunu bir birey çeşitli kurumlarda 2013 yılında MYK Yönetim Kurulunca onaylanmış olan öğrenci eğitim danışmanlığı yapabilmektedir. Her zaman olması gerektiği üzere eğitim koçluğu yapmak için bir eğitim alması ve bu alanda profesyonelleşmesi gerekmektedir. Bu eğitime çeşitli üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri’nden ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı kurslardan ulaşmak mümkün olacaktır.

Peki, nedir Eğitim Koçluğu? Eğitim koçluğu; okul ortamında koç vasfını üstlenen birey ile öğrenci arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen planlı bir gelişim ilişkisi ve bir iş birliği modelidir. Diğer bir tanımla; koç, ilgili yasal süreçler, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; koçluk süreçlerinin iş organizasyonu ve süreç başlatma faaliyetlerini gerçekleştiren, koçluk sürecini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir. (MYK,2013)

Bir eğitim koçundan beklenenler ise, öğrencinin özgüvenin artması, problemleri çözme yeteneğinin gelişmesi ve nasıl öğreneceğini farkına vararak bunu derslerine aktarmasını sağlayabilmektir. Aynı zamanda, eğitim koçluğu sistemi; öğrencinin okul yaşamı, aile yaşamı ve sosyal yaşamının olumlu yönde etkilenmesini hedefleyen, başından sonuna kadar güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

   Peki, biz bir eğitim koçu olmak istiyorsak hangi inanışları benimsemeliyiz?

 • Kimse yanlış ya da hatalı değildir.
 • Kişi, ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahiptir.
 • Her davranışın altında bir iyi niyet yatar.
 • Eğer cevabı beğenmediysen başka bir şey denemelisin.
 • Kişi, bulunduğu şartlar içinde verebileceği en iyi kararı verir.
 • Başarısızlık yoktur, geri bildirim vardır.

        Süreçte eğitim koçunu bekleyen birçok sorumluluk vardır. Bunlardan biri, koçluk sisteminde doğru sorular beraberinde öğrenci ve koçun beraber karar vermesidir. Koçun kendi çizdiği yol haritasına öğrenciyi sokma gayretinde olması bilinen ve zaman zaman uygulanan temel yanlışlardandır. Çünkü bu ifade koç ve öğrenci ortaklığına aykırıdır ve zarar vermektedir. Eğitim koçunun bir diğer sorumluluğu ise, öğrenciye doğru soruları sordurmayı başarmaktır. Çünkü tam da bu anda öğrenci kendinin farkına varır ve yapmak istediklerini, hedeflerini tanımlayabilir hale gelir. Bu iki önemli sorumluluklara ek olarak bir eğitim koçu; Okul başarısını gözlemleme ve artırma, sınav başarısını takip etme ve yükseltme, sınav ile ilgili kaygılarını minimize etme, aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardımcı olma, arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini artırma ve teşvik etme, ilgi ve yetenekleri tespit ederek etkilemeye çalışmadan mesleki yönlendirme yapma, etkili çalışma ve sağlıklı yaşam temalı zaman yönetimi için etkin izleme yapma misyonunu taşımalıdır.

     Koçluk sürecinin işleyişi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir ve bu basamaklar şu şekildedir:

 • Eğitim koçluğu sistemi ile ilgili sisteme dahil olan tüm öğrenciler bilgilendirilir.
 • Okul yönetimince belirlenen öğrenciler birebir koçluk sistemine dahil edilir.
 • Eğitim koçları okul yönetimi tarafından görevlendirilir.
 • Eğitim koçu olarak görevlendirilen her öğretmen çalışmanın başladığı hafta öğrenci ve velileri ile bir tanışma toplantısı yapar, süreç hakkında bilgilendirir ve Koçluk Sözleşmesini imzalatır. Sözleşmenin bir örneği öğretmende, bir örneği de ailede muhafaza edilir.
 • Öğrenci ve velilere bu çalışmanın eğitim-öğretim süresince devam edeceği belirtilir.
 • Görüşmelerin hangi günlerde, ne kadar sıklıkla yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir (Öğrencilerle görüşmelerin minimum ayda bir, veliler ile görüşmelerin ise minimum iki ayda bir yapılacağı ve gerekli görüldüğü taktirde görüşmelerin sayısı arttırılabilir.)
 • Eğer okulda varsa koçluk için oluşturulan görüşme odasında, yoksa öğretmenin uygun göreceği bir yerde görüşmeler gerçekleştirilir.
 • Görüşmeler için önerilen süre 30 – 45 dakikadır.
 • Eğitim koçu en fazla 10 öğrenciye koçluk yapabilir.
 • Ailenin bilgisi, ilgisi ve koordinasyonu önemlidir. Yıl boyunca en az iki aile ziyareti yapılmalıdır.
 • Öğrenci ile yapılan paylaşımlar, yaşam tehdidi oluşturan durumlar hariç, aile ile ya da okul ile hiçbir şekilde paylaşılmaz. Hangi konuların çalışma kapsamında olduğu ve sonuçları aile, okul ve öğrenci ile paylaşılır. Herkes neyin paylaşılıp neyin paylaşılmayacağını sürecin başında öğrenir.
 • Bir uzman tarafından çalışılması gerekilen konular uzmana bırakılır. Sınav kaygısı, stres yönetimi gibi konular kaygı ve stres yüksek düzeyde ise okul psikolojik danışmanı/uzman tarafından çalışılır.
 • Öğrencilerin hedeflerini netleştirmesine yardım edilir, öğrencilere çalışma planları ve ödevler verilir.
 • Bir sonraki görüşmede yapılan çalışmalar değerlendirilir.

KAYNAKÇA:

http://esertifika.kocaeli.edu.tr/courses/ogrenci-koclugu/
https://docplayer.biz.tr/47167878-Ogrenci-koclugu-el-kitabi-sanliurfa-il-milli-egitim-mudurlugu-ar-ge-birimi.html